Οι τράπεζες ρυθμίζουν και «κουρεύουν» δάνεια, για να μην τα χάσουν από τα funds!

Την ώρα που η κυβέρνηση ετοιμάζει τη νέα ρύθμιση, που θα βάζει μαζί όλα τα χρέη μίας επιχείρησης, από δάνεια, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία και θα περιλαμβάνει ευνοϊκούς όρους με σημαντική μείωση των απαιτήσεων, οι τράπεζες έχουν τον εποπτικό μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ, που ασκεί πιέσεις για μείωση του βάρους των κόκκινων δανείων στις τράπεζες.

Η μεγάλη ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομίας, είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και αφορά τη διαμόρφωση του πλαισίου διευθέτησης των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, που θα ανοίξει τον δρόμο στις τράπεζες, να ρυθμίσουν τα δάνεια χιλιάδων επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Αν και οι δανειστές είναι αντίθετοι σε μεγάλες ρυθμίσεις και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κατάσταση είναι τραγική και αν τα χρέη δεν ρυθμιστούν, τα «λουκέτα» στην αγορά εκτιμάται ότι θα πέσουν βροχή!

Η ρύθμιση για τον εξωδικαστικό διακανονισμό βάζει  στο επίκεντρο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και με τον νέο σχέδιο νόμου που προωθείται, όσες επιχειρήσεις είναι μη βιώσιμες θα οδηγούνται σε εκκαθάριση. Για τις άλλες οι ρυθμίσεις αναμένεται να τους δώσουν «νέα ζωή», όπως και στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στόχος  κυβέρνησης και δανειστών είναι οι διαδικασίες να γίνουν με ταχύτατους ρυθμούς και μέσα σε δύο μήνες, όλοι οι υπερχρεωμένοι να μπορέσουν να «ανασάνουν», υποβάλλοντας μελέτη βιωσιμότητας ακόμη και με «κούρεμα», των οφειλών τους.

Κεντρικό ρόλο στον νέο μηχανισμό αναμένεται να  έχουν  το νέο μητρώο με 2.500 αξιολογητές  που συντάσσει το υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο στόχος είναι να εξετάζονται περίπου 25.000 το μήνα.  Για εταιρίες με τζίρο κάτω από τα 2,5 εκατ. ευρώ, θα υπάρχουν τυποποιημένες μελέτες βιωσιμότητας, οι οποίες θα είναι προσβάσιμες, μέσω ιστοσελίδας, με στόχο να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία.

Ο επιχειρηματίας θα συναντάται με τους πιστωτές τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία. ΔΕΚΟ κ.α.  και θα ακολουθείται σχέδιο εξυγίανσης. Προϋπόθεση είναι να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, από 5% του συνολικού χρέους και πάνω.

Για να προχωρήσει το σχέδιο θα πρέπει να συμφωνεί το 60% των πιστωτών, αλλά θα είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να την ακολουθήσει και το υπόλοιπο 40%. Η συμφωνία πρώτα θα επικυρώνεται από τα Πρωτοδικεία και δικαίωμα να ενταχθούν θα έχουν όλοι οι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, κυβέρνηση και δανειστές, συμφωνούν ότι η λύση πρέπει να είναι συνολική και πέραν των τραπεζικών δανείων να καλύπτει όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των επιχειρήσεων όπως Εφορία, Ταμεία και διάφορους πιστωτές.

Βασικά αντικείμενα διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι, το ποσοστό κουρέματος των χρεών, τα κριτήρια με τα οποία μία επιχείρηση θα χαρακτηρίζεται βιώσιμη ή όχι , το ποιες οφειλές θα μπορούν να «κουρευτούν» κ.α.

Σε αυτά που συμφωνούν, είναι ότι κούρεμα πρέπει να δέχονται οι προσαυξήσεις και τα πρόστιμα και όχι η κύρια οφειλή, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις, τα χρέη να περνούν από τυποποιημένες διαδικασίες, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερο «παζάρι» από τις τράπεζες και οι ρυθμίσεις να βγαίνουν γρηγορότερα.

* ,