Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν διαφόρων ειδών διαγράμματα – τα πιο διαδεδομένα | Mikrometoxos.gr

Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν διαφόρων ειδών διαγράμματα – τα πιο διαδεδομένα

01.09.2016 11:22
Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν διαφόρων ειδών διαγράμματα προκειμένου να αναπαραστήσουν την κίνηση της τιμής μιας μετοχής σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. ημέρα).

Η πιο απλή μορφή τέτοιων διαγραμμάτων είναι το διάγραμμα τιμής κλεισίματος. Στο διάγραμμα αυτό, αποτυπώνεται η τιμή στην οποία έκλεισε η αγορά κάθε περίοδο.

Διάγραμμα τιμής κλεισίματος (closing price chart)
Ένα άλλο επίσης διαδεδομένο είδος διαγράμματος είναι το διάγραμμα στηλών. Σε αυτό απεικονίζονται, εκτός της τιμής κλεισίματος, και οι υπόλοιπες τρεις σημαντικές τιμές της περιόδου, δηλαδή η τιμή ανοίγματος, η μέγιστη και η ελάχιστη τιμή.

Η χρήση αυτού του είδους διαγράμματος προσφέρει στον αναλυτή περισσότερα στοιχεία και του επιτρέπει να κατανοήσει καλύτερα την ψυχολογία της αγοράς.

Διάγραμμα στηλών (bar chart)
Το διάγραμμα κηροπηγίων αποτελεί ένα άλλο είδος διαγράμματος με μεγάλη απήχηση σε αναλυτές και επενδυτές. Στο διάγραμμα αυτό, η κίνηση της τιμής κατά τη διάρκεια μιας περιόδου απεικονίζεται με τη μορφή κηροπηγίου.

Ουσιαστικά, με τη χρήση του διαγράμματος κηροπηγίων, ο αναλυτής λαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες όπως και με το διάγραμμα στηλών, όμως, όπως πολλοί επενδυτές υποστηρίζουν, είναι πιο ελκυστικό στην εμφάνιση και εύκολο στην κατανόηση.

Διάγραμμα κηροπηγίων (Candlestick chart)

Copyright © 2006 [eZMarket]. All rights reserved.

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017