Οι οικονομικοί δείκτες που έχουν την μεγαλύτερη επιρροή στις ισοτιμίες των νομισμάτων

Οι πίνακες και τα διαγράμματα στις πλατφόρμες συναλλαγών μας παρέχουν έναν τρόπο για να εντοπίζουμε ευκαιρίες διαπραγμάτευσης με βάση την ψυχολογία των επενδυτών. Ομοίως, μια αλλαγή στην οικονομική κατάστασης μιας χώρας θα έχει σίγουρα αντίκτυπο στην αξία του νομίσματός της.

Ως εκ τούτου, τα οικονομικά δεδομένα που δημοσιεύονται στο οικονομικό ημερολόγιο έχουν πολύ σημαντική επίπτωση στην αξία των νομισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές στα επιτόκια, ο πληθωρισμός, η ανεργία, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) και η πολιτική σταθερότητα μπορούν όλα να οδηγήσουν σε εξαιρετικά μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με τη φύση της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και την τρέχουσα κατάσταση της χώρας.

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένοι οικονομικοί δείκτες, που γενικά θεωρούνται ότι έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία η ανακοίνωση προέρχεται.

Τα στοιχεία για την απασχόληση

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, η πλειοψηφία των χωρών ανακοινώνουν στοιχεία σχετικά με την ποσότητα των απασχολούμενων ατόμων. Στις ΗΠΑ, το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας δημοσιεύει τα στοιχεία για την απασχόληση σε μια έκθεση που ονομάζεται Non-farm payrolls (NFP), την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα. Σε γενικές γραμμές, απότομες αυξήσεις στην απασχόληση δείχνουν μείωση στην ανεργία και οικονομική ανάπτυξη. Αν και αυτές είναι γενικές τάσεις, είναι σημαντικό να εξεταστεί η τρέχουσα θέση της οικονομίας. Για παράδειγμα, μία αύξηση του δείκτη της απασχόλησης μπορεί να επηρεάσει θετικά την αξία ενός νομίσματος εάν η χώρα έχει πρόσφατα περάσει από οικονομικά προβλήματα, διότι η ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι της οικονομικής υγείας και της ανάκαμψης. Αντίθετα, σε μια ευημερούσα οικονομία, ένα υψηλό ποσοστό απασχόλησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληθωρισμό και να έχει αρνητικό αντίκτυπο για το νόμισμά της.

Πληθωρισμός

Ο δείκτης του πληθωρισμού δείχνει την μεταβολή του επιπέδου των τιμών κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Λόγω του μεγάλου αριθμού των αγαθών και υπηρεσιών σε μια οικονομία, ένα συγκεκριμένο “καλάθι” αγαθών και υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των μεταβολών των τιμών. Στις ΗΠΑ, ο δείκτης του πληθωρισμού αντιπροσωπεύεται με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI), ο οποίος κυκλοφορεί σε μηνιαία βάση από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας. Η μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των τιμών θεωρείται σημάδι πληθωρισμού, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα θα προκαλέσει μείωση της αξίας του νομίσματος.

Related image

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας (ΑΕΠ) είναι το σύνολο όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που μια χώρα έχει δημιουργήσει κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Το ΑΕΠ υπολογίζεται από την ιδιωτική κατανάλωση, τις κρατικές δαπάνες, τις δαπάνες των επιχειρήσεων και των συνολικών καθαρών εξαγωγών. Ο δείκτης του ΑΕΠ των ΗΠΑ (GDP) δημοσιεύεται από το Bureau of Economic Analysis την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα. Το ΑΕΠ θεωρείται συχνά ως ο καλύτερος συνολικός δείκτης της υγείας μιας οικονομίας, καθώς σηματοδοτεί θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Όσο πιο υγιής είναι η οικονομία μιας χώρας, τόσο πιο ελκυστική είναι για τους ξένους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα αυτή. Η αυξημένη ζήτηση για το νόμισμα της χώρας θα αυξήσει ως αποτέλεσμα και την αξία του.

Δείκτης Λιανικών Πωλήσεων
Ο Δείκτης Λιανικών Πωλήσεων (Retail Sales) δείχνει το ποσό των πωλήσεων λιανικής πώλησης που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Ο αριθμός αυτός χρησιμεύει ως υποκατάστατο των επιπέδων των καταναλωτικών δαπανών. O Δείκτης χρησιμοποιεί τα στοιχεία πωλήσεων από μια ομάδα διαφορετικών καταστημάτων για να δώσει μία εικόνα των καταναλωτικών δαπανών. Η δύναμη της οικονομίας μπορεί επίσης να προσδιοριστεί από αυτόν, καθώς η αύξηση των δαπανών σηματοδοτεί μια ισχυρή οικονομία.
Μακροοικονομικά και γεωπολιτικά γεγονότα
Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην αγορά συναλλάγματος συχνά προέρχονται από τα μακροοικονομικά και γεωπολιτικά γεγονότα, όπως οι πόλεμοι, οι εκλογές, οι αλλαγές της νομισματικής πολιτικής και των χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Αυτά τα γεγονότα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν ή να αναμορφώσουν την οικονομία μίας χώρας. Για παράδειγμα, ένας πόλεμος ή μία φυσική καταστροφή μπορούν να ασκήσουν τεράστια οικονομική πίεση σε μια χώρα και να αυξήσουν σημαντικά την αστάθεια σε μία περιοχή, επηρεάζοντας την αξία του νομίσματός της.

* ,