Οι μετανάστες στην ΕΕ πάνε πανεπιστήμιο(!)

Στοιχεία που αποδεικνύουν την πλήρη και εύρυθμη ενσωμάτωση των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε η Eurostat, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο όπου το μεταναστευτικό κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα και σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί τη βασική αιτία αλλαγής πολιτικών συσχετισμών.

_______________

Aπό τα στοιχεία καθίσταται σαφές ότι στόχος τους δεν είναι η τρομοκρατία αλλά η ένταξη στις κοινωνίες

_________________

Η έκθεση της Eurostat καταδεικνύει με τον πλέον σαφή τρόπο ότι αφενός το ποσοστό των μεταναστών (από χώρες εντός και εκτός ΕΕ) είναι πολύ μικρό συγκριτικά με τον συνολικό πληθυσμό και αφετέρου ότι οι επιδόσεις τους είναι αντίστοιχες των γηγενών τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην απασχόληση.

education

Από το Δελτίο Τύπου της Eurostat προκύπτούν αρκετά συμπεράσματα με κερντρικό άξονα την αποτελεσματική λειτουργία των ευρωπαϊκών κοινωνιών και συστημάτων στην κατεύθυνση της απορρόφησης των προσφύγων και των μεταναστών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία για την εκπαίδευση προκύπτει ότι τα ποσοστά εισαγωγής των μεταναστών δεύτερης γενιάς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι αντίστοιχα αυτά των ντόπιων, ενώ ιδιαίτερα υψηλή είναι και η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας.

Τα υψηλότερα ποσοστά εισαγωγής μεταναστών δεύτερης γενιάς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συναντώνται σε χώρες της Νότιας Ευρώπης, ενώ τα χαμηλότερα στη Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διαφορές που καθιστούν πιο δυσχερή την απορρόφηση μεταναστών.

employment

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι σε χώρες της Νοτίου Ευρώπης, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία η δεύτερη γενιά (δηλαδή το ηλικιακό γκρουπ 25-54) υπερβαίνει σε τους πρώτης γενιάς στο επίπεδο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 10%.

Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στην αγορά εργασίας, καθώς οι χώρες που απορροφούν πολύ περισσότερους μετανάστες δεύτερης γενιάς απ’ ότι πρώτης είναι η Γαλλία, η Σουιδία, η Φινλανδία, η Βουλγαρία και η Αυστρία.

Σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από την οικονομική κρίση την οποία διέρχονται τα τελευταία χρόνια οι χώρες του Νότου, καθώς αυτό περιορίζει συνολικά τις θέσεις εργασίας, ενισχύει την ανεργία και περιορίζει τις δυνατότητες απασχόλησης.

Ωστόσο το επίπεδο απασχόλησης είναι ίδιο με τους ντόπιους, κάτι που σημαίνει αφενός ότι ο φυλετικός διαχωρισμός στην αγορά εργασίας δεν υφίσταται και ότι οι ευκαιρίες απασχόλησης είναι αναλογικές.