Οι θεσμοί απάντησαν στην κυβέρνηση πως η αξιολόγηση έχει ήδη δρομολογηθεί και τα κριτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν εκ των υστέρων | Mikrometoxos.gr

Οι θεσμοί απάντησαν στην κυβέρνηση πως η αξιολόγηση έχει ήδη δρομολογηθεί και τα κριτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν εκ των υστέρων

13.07.2016 19:12

Σε ευγενική απόρριψη του ελληνικού  αιτήματος για αλλαγή του νόμου 4346/2015 που αφορά στην αξιολόγηση των τραπεζικών διοικήσεων προχώρησαν οι Θεσμοί.

Το αίτημα είχε απευθυνθεί προ δεκαημέρου με επιστολή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνηση Γιάννη Δραγασάκη και του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου προς τους θεσμούς, στην οποία τονιζόταν η ανάγκη να γίνουν πιο σαφή τα κριτήρια, για τα διοικητικά συμβούλια  των τραπεζών.

Ουσιαστικά επιδίωξη της κυβέρνησης ήταν να μην εξαιρεθούν στελέχη με εμπειρία της αγοράς από τη συμμετοχή τους στα ΔΣ των τραπεζών είτε για το λόγο ότι είχαν πολιτική καριέρα ή δημόσιες θέσεις.AdTech Ad

Σημειώνεται πως ο νόμος 4346/2015 είναι πολύ αυστηρός για τα ζητήματα αυτά και προβλέπει πως αναφορικά με την αξιολόγηση των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του, πρέπει να πληρούνται, για κάθε ένα από αυτά, τουλάχιστον τα ακόλουθα:

-Να διαθέτει τουλάχιστον δέκα χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στους τομείς της τραπεζικής, της ελεγκτικής, της διαχείρισης κινδύνων ή διαχείρισης επισφαλών περιουσιακών στοιχείων, εκ των οποίων, ειδικά για τα μη εκτελεστικά μέλη, τρία χρόνια ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

-Να μην ασκεί, ούτε να του έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια πριν το διορισμό του, σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, όπως Αρχηγού του Κράτους ή Πρoέδρου της Κυβέρνησης, ανώτερου πολιτικού αξιωματούχου, ανώτερου κυβερνητικού, δικαστικού ή στρατιωτικού υπαλλήλου ή σημαντική θέση ως ανώτερου στελέχους δημοσίων επιχειρήσεων ή στελέχους πολιτικού κόμματος.

Κατά πληροφορίες οι θεσμοί απάντησαν στην κυβέρνηση πως η αξιολόγηση έχει ήδη δρομολογηθεί και τα κριτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν εκ των υστέρων.

Η απόρριψη του κυβερνητικού αιτήματος από τους δανειστές αυτομάτως θέτει εκτός προεδρίας της Εθνικής Τράπεζας την Λούκα Κατσέλη, η οποία την τελευταία τετραετία κατείχε πολιτικές θέσεις.

Η Spencer Stuart

Την ίδια στιγμή ο σύμβουλος αξιολόγησης των ΔΣ των τραπεζών η εταιρεία  Spencer Stuart έχει ολοκληρώσει την αξιολόγησή της και την έχει παραδώσει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο έχει δώσει προθεσμία ως το τέλος Σεπτεμβρίου στις  τράπεζες να προσαρμόσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης και τη σύνθεση των Διοικητικών τους Συμβουλίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr η τελική εισήγηση της Spencer Stuart είναι ένα 5σέλιδο υπόμνημα που περιλαμβάνει πίνακες με τα ονόματα όσων περνούν και όσων κόβονται από την αξιολόγηση. Συνολικά κόπηκαν 13 μέλη περιλαμβανομένης και της Λούκας Κατσέλη.

Τα κριτήρια με τα οποία αξιολόγησε η Spencer Stuart τα ΔΣ των τραπεζών θα αξιολογηθούν αναγκαστικά από τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ δεδομένου ότι η σημερινή Διοίκηση του Ταμείου αποχωρεί στις 18 Ιουλίου, καθώς έχει ήδη υποβάλει παραίτηση.

Πάντως η αξιολόγηση του συμβουλευτικού οίκου θα αποτιμηθεί και από τις υπηρεσίες της αντιπροεδρίας και του υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να εξακριβωθεί το εαν εφαρμόστηκε πλήρως ο νόμος ή υπήρξαν παραλείψεις.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017