Οι ελληνικές τράπεζες είναι άρρωστες αλλά η ασθένεια είναι ιάσιμη – Το ουσιαστικό πρόβλημα ονομάζεται αξία εγγυήσεων 34 δισ. - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Οι ελληνικές τράπεζες είναι άρρωστες αλλά η ασθένεια είναι ιάσιμη – Το ουσιαστικό πρόβλημα ονομάζεται αξία εγγυήσεων 34 δισ.

12.07.2016 14:01
Η αρρώστια είναι ιάσιμη στο ελληνικό banking και ο μόνος τρόπος για να θεραπευτεί το σύστημα είναι να δώσει αξία στις εγγυήσεις των δανείων.
Οι ελληνικές είναι άρρωστες αλλά η ασθένεια είναι ακόμη ιάσιμη…
Ωστόσο χρειάζεται θεραπεία σοκ και όχι ημίμετρα ώστε μετά το αρχικό σοκ να έρθουν σχετικά άμεσα και τα οφέλη από την ανάκαμψη της υγείας των τραπεζών.
Ένα ιατρικό team όταν καλείται να αντιμετωπίσει μια ασθένεια το πρώτο πράγμα που κοιτάει είναι να αξιολογήσει την έκταση της ασθένειας και να καθορίσει το είδος της θεραπευτικής αγωγής.
Ο συνδυασμός αυτών θα οδηγήσει στην θεραπεία ή στην καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς.
Ακριβώς έτσι δουλεύει και το banking όταν υπάρχει ασθένεια, διοικήσεις, εποπτικές αρχές εστιάζουν στο πρόβλημα και αναζητούν την βέλτιστη λύση.
Για να αντιμετωπιστεί η ασθένεια των τραπεζών θα πρέπει να προσδιοριστεί το είδος του ΒΑΣΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ.
1)Είναι τα NPEs τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα;
Τα προβληματικά ανοίγματα φθάνουν τα 116 δισεκ. και αν συμπεριληφθούν και τα πάσης φύσεως αναδιαρθρωμένα δάνεια αγγίζουν τα 140 δισεκ.
Όμως το πρόβλημα είναι γνωστό και τράπεζες, ΤτΕ, θεσμοί έχουν εστιαστεί στο πρόβλημα, χωρίς ακόμη να έχουν βρει την βέλτιστη λύση.
Η ΤτΕ υποστηρίζει ότι μέχρι το 2019 δηλαδή σε 3 χρόνια τα NPEs θα μειωθούν κατά 41 δισεκ. δηλαδή σχεδόν 35% και από 116 δισεκ. θα υποχωρήσουν στα 75 δισεκ.
Η ΤτΕ θέτει ως βάση σύγκρισης τα 108 δισεκ.
Η ΤτΕ προτείνει αναδιαρθρώσεις δανείων, στηρίζεται στην ανάκαμψη της οικονομίας για να καταστούν ενήμερα ορισμένα δάνεια ενώ αναφέρει ότι στο πλάνο οι πωλήσεις θα είναι μόνο το 5% και οι ρευστοποιήσεις των εξασφαλίσεων θα φθάσουν το πολύ έως 7%.
Το μοντέλο αυτό είναι έως απίθανο να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 41 δισεκ.
2)Είναι ο βασικός πυρήνας των προβληματικών δανείων στην Ελλάδα είναι 85-90 δισεκ;
Ο βασικός πυρήνας των προβληματικών δανείων στην Ελλάδα είναι 85-90 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο υπάρχουν απαισιόδοξες εκτιμήσεις ότι θα χρεοκοπήσουν πολλές εταιρίες το επόμενο διάστημα προκαλώντας συστημικό σοκ και νέες ζημίες στις τράπεζες.
Ο κίνδυνος αυτός είναι ορατός και αποτελεί μέρος των παρενεργειών.
3)Το βασικό πρόβλημα είναι ο αναβαλλόμενος φόρος;
Το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν τον χειρότερο δείκτη κεφαλαίων προς αναβαλλόμενο φόρο, είναι πρόβλημα αλλά όχι το μέγιστο πρόβλημα.
Το DTA ο αναβαλλόμενος φόρος φθάνει στα 19,4 δισεκ. και το DTC περίπου στα 16,5 δισεκ. ευρώ.
(Alpha bank 3,4 δισεκ. – Eurobank 4,1 δισεκ. – Πειραιώς 4,1 δισεκ. και Εθνική 4,9 δισεκ.)
4) Όλα τα προηγούμενα, μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, αναβαλλόμενος φόρος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα αλλά το ουσιαστικότερο πρόβλημα κατά την άποψη μας είναι η αξία των εγγυήσεων των ελληνικών τραπεζών.
Η αξία των εγγυήσεων στα δάνεια κρίνει αν οι τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
Η αξία των εγγυήσεων θα κρίνει αν οι τράπεζες έχουν χρηματιστηριακή αξία.
Η αξία των εγγυήσεων στα δάνεια κρίνει αν μπορούν να πετύχουν επαναλαμβανόμενα κέρδη και να διαμορφώσουν προοπτική ανάκαμψης.
Τι σημαίνει αξία των εγγυήσεων;
Οι τράπεζες έχουν διενεργήσει προβλέψεις για προβληματικά δάνεια περίπου 56 δισεκ.
Η διαφορά μεταξύ 56 και 90 δισεκ. που είναι ο πυρήνας των προβληματικών δανείων ισούται με 34 δισεκ.
Αν οι τράπεζες δεν είχαν εξασφαλίσεις αυτά τα 34 δισεκ. θα ήταν μια τεράστια ζημία καταστροφής και χρεοκοπίας.
Προσέξτε οι εγγυήσεις των τραπεζών δεν είναι 35 δισεκ. αλλά π.χ. 80 ή 90 δισεκ. καθώς και για δάνεια που ελήφθησαν προβλέψεις υπήρχαν κάποιες εξασφαλίσεις.
Ο πυρήνας των εγγυήσεων όμως είναι 35-40 δισεκ.
Οι τράπεζες όμως διαθέτουν εγγυήσεις – collaterals.
Το μεγάλο στοίχημα για το ελληνικό banking είναι αν οι εγγυήσεις που διαθέτουν οι τράπεζες είναι αξιόπιστες ή όχι.
Το βασικό ερώτημα που χρήζει πολύ προσεκτικής ανάλυσης είναι αν οι εγγυήσεις ύψους 34 δισεκ. που διαθέτουν οι τράπεζες για τον πυρήνα των προβλημάτων έχει αξία 34 δισεκ. ή πολύ χαμηλότερη.
Αν η αξία είναι όντως 34 δισεκ. τότε η ασθένεια θα θεραπευτεί.
Αν η αξία των εγγυήσεων δεν είναι 34 αλλά 20 δισεκ. π.χ. τότε προκύπτει χάσμα – ζημία 14 δισεκ. που υποχρεωτικά θα πρέπει να καλυφθεί με νέες αυξήσεις κεφαλαίου.

Η άποψη μας

Η αξία των εγγυήσεων που διαθέτουν οι τράπεζες για εξασφαλίσεις έναντι δανείων είναι χαμηλότερης της ονομαστικής αξίας.
Αν δεχθούμε ότι εγγυήσεις είναι ακίνητα κατά βάση θα πρέπει να δούμε την αξία των ακινήτων μεταξύ της θεωρητικής αποτίμησης κατά την σύναψη των δανείων και την τρέχουσα αξία.
Συνήθως η θεωρητική αξία ήταν μεγαλύτερη της αξίας του δανείου αλλά ουσιαστικά μετράει η πρακτική αξία.
Αν μια τράπεζα πουλήσει ένα ακίνητο τι αξία θα πιάσει;
Η αξία των εγγυήσεων με ρεαλιστικά κριτήρια είναι πολύ χαμηλότερη αυτής που εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία των τραπεζών.
Ακόμη και αν δεχθούμε ότι η αξία των εγγυήσεων είναι τέτοια που δεν επιβάλλει νέες αυξήσεις κεφαλαίου οι ασύμμετροι κίνδυνοι είναι τόσοι που υποχρεώνουν το ελληνικό banking να κινείται σταθερά στα όρια.
Οι ελληνικές τράπεζες στο καλό σενάριο κινούνται στα όρια και στο κακό σενάριο διαθέτουν εγγυήσεις που η αξία τους είναι δραματικά υποβαθμισμένη.
Η αρρώστια είναι ιάσιμη στο ελληνικό banking και ο μόνος τρόπος για να θεραπευτεί το σύστημα είναι να δώσει αξία στις εγγυήσεις των δανείων.

Κεφαλαιακή δομή ελληνικών τραπεζών

Τράπεζα Κεφάλαια
Tangible BV
DTA – DTCΙούλιος 2016 Ρεαλιστικά επίπεδα DTA Κεφάλαια με τα ρεαλιστικά επίπεδα DTA
Εθνική 7 δισ χωρίςcocos 5 – 4,9 δισ 2,1 δισ 4 δισ
Πειραιώς 7,85 δισ (9,9 δισ με cocos) 4,8 – 4,1 δισ 2,6 δισ 5,7 δισ
Eurobank 5,098 δισ 4,85 – 4,1 δισ 1,5 δισ 2 δισ
Alpha bank 8,4 δισ 4,4 – 3,4 δισ 2,6 δισ 6,8 δισ
Attica bank 497 εκατ. χωρίς προν/χες 389 εκατ 150 εκατ 250 εκατ
Σύνολο 28,7 δισ 19,43-16,5δισ 8,95 δισ 18,75 δισ

Επεξεργασία στοιχείων bankingnews
Τα cocos και οι προνομιούχες μετοχές θα αποπληρωθούν και για λόγους συγκρισιμότητας δεν περιλαμβάνονται στα tangible κεφάλαια
Προνομιούχες μετοχές διαθέτουν η Eurobank και Attica bank.
Cocos διαθέτουν Εθνική και Πειραιώς και η Attica bank tier 1 προσεχώς

Βασικοί οικονομικοί δείκτες των ελληνικών τραπεζών

Τράπεζες Ενεργητικό Χάσμα δανείων προς καταθέσεις * NPEs

Ποσοστό

NPEs

Απόλυτο μέγεθος

Εθνική 83,7 δισ -19 δισ 49,6% 22 δισ
Πειραιώς 87,5 δισ -19,7 δισ 50,8% 37 δισ
Eurobank 73,5 δισ -20,2 δισ 44,2% 22,7 δισ
Alpha bank 69,3 δισ -31 δισ 52,3% 32,2 δισ
Attica bank 3,66 δισ -1,78 δισ 57,2% 2,28 δισ
Σύνολο 317,66 δισ -89,68 δισ 50,78% 116,2 δισ

*Συμπεριλαμβάνουμε τις συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων
Επεξεργασία: bankingnews

www.bankingnews.gr

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017