Οι αλλαγές στις εισφορές με «δύο λόγια»…

Το ελάχιστο, που θα πληρώνει ο ελεύθερος επαγγελματίας για (μόνο) κύρια σύνταξη, καθορίστηκε στα 117,22 ευρώ το μήνα.

Για τα πρώτα 5 χρόνια, οι νέοι επιστήμονες θα απολαμβάνουν «έκπτωση»  και θα πληρώνουν έως και 57,44 ευρώ. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της νέας εγκυκλίου, που εφαρμόζει τον Νόμο Κατρούγκαλου. Δηλαδή, θα πληρώνουν το 14%, από το 70% του κατώτατου μισθού (410,2 ευρώ).

Για τους αγρότες θα ισχύει το ίδιο για το 2017, αλλά οι εισφορές θα αυξάνονται σταδιακά τα επόμενα πέντε έτη έως το 2022.

Το εισόδημα πάνω στο οποίο θα υπολογιστούν οι εισφορές, για το 2017,  είναι το εισόδημα του 2015, για το πρώτο εξάμηνο και  το εισόδημα του 2016, όταν εκκαθαριστεί. Στο τέλος τους έτους θα γίνει συμψηφισμός των δύο εισοδημάτων και αν έχει πληρωθεί παραπάνω ποσό, αυτό θα επιστρέφεται ή θα συμψηφίζεται με άλλες υποχρεώσεις.

Το κατώτερο ασφαλιστέο εισόδημα είναι τα 586 ευρώ που είναι και ο κατώτατος μισθός για τους άνω των 25 ετών. Δηλαδή, στην πράξη, η εισφορά 20% για κύρια ασφάλιση και 6,95% για υγεία (σύνολο 26,95%) θα υπολογίζεται δηλαδή, επί αυτού του ποσού, σε περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα είναι χαμηλότερο από τα 7.032 ευρώ.

Αν κάποιος είναι μισθωτός και έχει και παράλληλη δραστηριότητα, οι εισφορές θα βγαίνουν από  το άθροισμα του συνολικού μισθού και του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος. Στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης, η μισθωτή εργασία προηγείται της αυτοαπασχόλησης για την συμπλήρωση του ανώτατου πλαφόν εισοδήματος.

Σε περίπτωση εισοδημάτων από δύο ελεύθερες δραστηριότητες, (π.χ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ) προηγείται αυτό που αποφέρει το μεγαλύτερο εισόδημα. Ως ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα ορίζεται το 10πλάσιο του κατώτατου μισθού ήτοι τα 5.860 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πλαφόν, κάτι που μεταφράζεται διαφορετικά, ανάλογα με το επάγγελμα:

-Ασφαλισμένος του  ΟΑΕΕ πληρώνει εισφορές 26,95%

-Ασφαλισμένος του ΕΤΑΑ θα πληρώνει εισφορές 38%.

Αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας που υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ έχει μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου φορολογικού έτους μικρότερο του ποσού των 7.032,96 ευρώ(€586,08 x 12), τότε θα καταβάλλει μηνιαία εισφορά για σύνταξη, 117,22 ευρώ (€586,08 x 20%). Αν το συνολικό εισόδημά του, υπερβεί το ποσό των 7.032,96 ευρώ θα καταβάλλει εισφορά επί του πραγματικού εισοδήματος, όπως καθορίζεται ανωτέρω.

Από το υπουργείο τονίζουν, ότι διευκρινήσεις σχετικά με ειδικότερα θέματα που αφορούν «στους κανόνες προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών ανά επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και στον τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπεται η έκδοση σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων»