Οικονομικά Στοιχεία Εννιαμήνου 2016- AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.

Οικονομικά Στοιχεία Εννιαμήνου 2016
24.9 εκ. ευρώ Κέρδη μετά Φόρων με 11,1% αύξηση της δραστηριότητας μισθώσεων.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για το εννεάμηνο έφτασε τα 201,1εκευρώ, έναντι 135,4εκ. ευρώ το 2015, ενώ τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 16% φτάνοντας τα 83,3εκ. ευρώ από 72,0εκ. ευρώ το 2015. Τα Κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) ανήλθαν σε 24,9εκ. ευρώ σε σχέση με 23,0εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 8%.

Τα μεγέθη δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με το περσινό έτος δεδομένου ότι έχει προστεθεί η δραστηριότητα της εισαγωγής αυτοκινήτων SEAT (πρώην Τεχνοκάρ) καθώς και η δραστηριότητα λιανικής πώλησης αυτοκινήτων (πρώην Βελμάρ).

 

Ο κύκλος εργασιών από μισθώσεις αυτοκίνητων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 8,5% φτάνοντας τα 92,6εκ. ευρώ με αύξηση τόσο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις αλλά και ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στις μακροχρόνιες μισθώσεις σε εταιρικούς πελάτες παρά τη γενική κάμψη της ζήτησης.

 

Σημαντικά ισχυρότερος ήταν ο ρυθμός ανάπτυξης στις 7 πλέον χώρες του εξωτερικού στον οποίο συνέβαλε και η προσθήκη της σημαντικής σε τουριστική ζήτηση αγορά της Κροατίας  με τον κύκλο εργασιών των μισθώσεων να φτάνει τα 29,1εκ. ευρώ και να παρουσιάζει άνοδο 20,2%.

 

Ο Όμιλος κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2016 πραγματοποίησε αγορές 8,700 νέων αυτοκινήτων, τόσο για την ανανέωση όσο και για την επέκταση του στόλου κατά 4.650 αυτοκίνητα φτάνοντας τα 35.500 αυτοκίνητα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ AUTOHELLAS

     

9M/2016

9M/2015

diff. LY

Δραστηριότητα Μισθώσεων ΕΛΛΑΔΑ Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες

92,569

85,282

8.5%

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων

17,714

19,469

-9.0%

ΧΩΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μισθώσεις Βραχυχρόνιες & Μακροχρόνιες

29,072

24,195

20.2%

Πωλήσεις Μεταχειρισμένων

5,002

4,145

20.7%

Εμπορία Αυτοκινήτων & Υπηρεσιών

56,755

2,308

2359%

Συνολικές Πωλήσεις

201,112

135,399

48.5%

EBITDA

83,280

71,955

15.7%

EBIT

37,370

31,484

18.7%

Κέρδη προ φόρων (EBT)

30,883

30,270

2.0%

Κέρδη μετά από φόρους (EAT)

24,895

22,959

8.4%

 

 

Οικονομικά Στοιχεία Εννιαμήνου 2016

* ,