Ογδοη ημέρα στη σειρά με “συν” για την μετοχή της Κύπρου!

Ογδοη ημέρα στη σειρά με θετικό πρόσημο για την μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που σε χρόνο dt “κέρδισε” πέντε… ολόκληρα… cents[!]. Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα, όχι απλά να κλαίς, αλλά… Τέλος πάντων… 

Στα 57 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά την φορολογία για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες της στο πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με ζημιές ύψους 107 εκατ. ευρώ για το δ΄τρίμηνο 2014.

Τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας ανήλθαν σε 29 εκατ. ευρώ για το α΄τρίμηνο 2015, σε σύγκριση με ζημιές ύψους 337 εκατ. ευρώ το δ΄τρίμηνο 2014. Σημειώνεται πως η χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) μειώθηκε το α΄τρίμηνο 2015 κατά 500 εκατ. ευρώ σε 6,9 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2015, και περαιτέρω σε 6,4 δισ. ευρώ χθες.

ΚΥΠΡ: Γενικότερα η Τράπεζα καθρεφτίζει ασφαλώς την πορεία της κυπριακής οικονομίας, η οποία έχει σταθεροποιηθεί μετά την εξαιρετικά επικίνδυνη και δύσκολη περιπέτεια που πέρασε πριν από μια διετία ακριβώς. 

Η κυπριακή οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, με τη χώρα να βγαίνει και φιλόδοξα στις αγορές πρόσφατα, δείχνοντας ότι έχει νοικοκυρέψει τα μέγιστα όλη τη διάρθρωσή της. 

Εύλογα και οι καταθέσεις στην τράπεζα Κύπρου έχουν σταθεροποιηθεί ενισχύοντας και την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις βελτιώθηκε σε 138%. Στην τράπεζα, υπάρχει και διοικητικό νοικοκύρεμα, μετά τις αλλαγές.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρχονται σε 15,17 δισ. και αντιστοιχούν στο 63% του συνόλου των δανείων ή 12,769 δισ. ή 53% του συνόλου των δανείων με διαφορετικό τρόπο αποτίμησης. 

Ωστόσο επειδή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών είναι καθολικά αποδεκτή καθίσταται κατανοητό ότι το σωστό νούμερο για τα προβληματικά δάνεια στην Κύπρο είναι το 63%. Η Τράπεζα Κύπρου είναι μια τράπεζα με 63% προβληματικά δάνεια σε σύνολο δανείων 24,1 δισ. ευρώ. 


Ως προς την ρευστότητα η Κύπρου μειώνει μεν την εξάρτηση της από το ELA στα 6,4 δισ. αλλά η σχέση δανείων προς καταθέσεις στο 138% (δάνεια 24,1 δισ. και καταθέσεις 13,6 δισ. ευρώ) αποδεικνύει ότι το πρόβλημα ρευστότητας είναι υπαρκτό στην τράπεζα. 

Σίγουρα οι μέτοχοι της Κύπρου προσπαθούν να σταθεροποιήσουν το ίδρυμα, αλλά όταν τα NPLs έχουν φθάσει στο 63% το πρόβλημα είναι πραγματικά πολύ μεγάλο.
* ,