ΟΤΕ: Σχολιασμός και ανάλυση του 6μηνου από την Beta Securities | Mikrometoxos.gr

ΟΤΕ: Σχολιασμός και ανάλυση του 6μηνου από την Beta Securities

20.08.2015 04:12

ΟΤΕ (Αποτελέσματα 6Μ 2015):

Για τον ΟΤΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ήταν το καλύτερο σε επίπεδο ποσοστιαίας μεταβολής τζίρου από το 2008. Η αντοχή του τζίρου αποδίδεται στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών παροχών, της συνδρομητικής τηλεόρασης και της αντοχής στα έσοδα της κινητής τηλεφωνίας.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 83% στα 159 εκατ. ευρώ έναντι του περυσινού α’ εξαμήνου καθώς ο ΟΤΕ είχε επενδυτικές δαπάνες ύψους 368 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν και το φάσμα των ελληνικών συχνοτήτων. Η τελική γραμμή εμφανίζει μεν μείωση (-71%) η οποία ωστόσο αποδίδεται σε μια ακόμη εθελούσια έξοδο η οποία «κόστισε» 66,2 εκατ. ευρώ. Σε προσαρμοσμένη βάση τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 100,9 εκατ. ευρώ έναντι 129,6 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σχετική εικόνα

 

Η ταμειακή εγγραφή της θα γίνει στο γ’ τρίμηνο και η επαναλαμβανόμενη ωφέλεια αναμένεται να ανέλθει σε τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Κατά την τηλεδιάσκεψη που ακολούθησε τα αποτελέσματα η διοίκηση ανέφερε ότι ο Ιούλιος ενώ αρχικά ξεκίνησε με δύσκολα αναφορικά με τις πληρωμές μετά την τρίτη εβδομάδα υπήρξε εξομάλυνση της εξόφλησης των απαιτήσεων από τους ιδιώτες προσεγγίζοντας τα επίπεδα της κανονικότητας.

Σε επίπεδο δανεισμού η πρόσφατη σχέση καθαρού δανεισμού (1,1 δις ευρώ)  προς λειτουργικά κέρδη έπεσε κάτω από την μονάδα (0,8x) συμπιέζοντας κατά 21,7% τα χρηματοοικονομικά έξοδα βελτιώνοντας την ελκυστικότητα των ομολογιακών εκδόσεων και δη της έκδοσης που λήγει το Μάιο του 2016 (Απόδοση 4,35%).

Ο ΟΤΕ παραμένει σε ελκυστικά επίπεδα αποτίμησης (10.5x τα προσαρμοσμένα κέρδη της χρήσης του 2015) λόγω του υψηλού ασφάλιστρου κινδύνου της χώρας. Στα συν της μετοχής η πρόθεση πώλησης του 10% που κατέχει το ελληνικού Δημοσίου όρος που περιλαμβάνεται στα προαπαιτούμενα του τρίτου μνημονίου, ενδεχόμενο στο οποίο η Deutsche Telecom (βασικός μέτοχος με 40%) φαίνεται θετικά διακείμενη.

Πως εξελίχθηκε το 6μηνο του ΟΤΕ

 

Πωλήσεις 6Μ 2014 6Μ 2015 Δ (%)
OTE 743 747 0,5%
COSMOTE 859 841 -2,0%
ROMTELECOM 306 299 -2,2%
Άλλα 204 212 3,9%
Διαγραφές -198 -219 10,7%
Όμιλος            1.914              1.894   -1,03%
Λειτουργικά Κέρδη 6Μ 2014 6Μ 2015 Δ (%)
OTE 282 293 3,9%
COSMOTE 288 275 -4,4%
ROMTELECOM 83 45 -45,4%
Άλλα 26 31 18,5%
Ομιλος               679                 644   -5,10%
Περιθώριο (%)Λειτουργικών κερδών 6Μ 2014 6Μ 2015 Δ
OTE 38,0%  39,3%  +130 bps 
COSMOTE 33,5%  32,7%  -82 bps 
ROMTELECOM 27,1%  15,1%  -1.198 bps 
Άλλα 12,7%  14,5%  +178 bps 
Όμιλος 35,5%  34,0%  -146 bps 
Καθαρά κέρδη ομίλου 128,1 36,8 -71,3% 
Καθαρό περιθώριο 6,69% 1,94% -475 bps 

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017