ΟΤΕ: Μείωση τιμής στόχου στα 11,90 ευρώ από τους αναλυτές της Alpha Finance

Oi αναλυτές της Alpha Finance εκτιμούν πως οι επιδόσεις του ΟΤΕ δείχνουν σταθεροποίηση σε ορισμένους τομείς, όμως η αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα και οι συνεχιζόμενες συζητήσεις αναφορικά με το χρηματοδοτικό κενό της Ελλάδας το 2015-2016 έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ρίσκου της χώρας.

Εξ αυτού του λόγου προχώρησαν στη μείωση της τιμής-στόχου για τον ΟΤΕ  στα 11,90 ευρώ ανά μετοχή από τα… 14,80 ευρώ προηγουμένως,  με έκθεσή τους στις 16/11, στην οποία διατήρησαν αμετάβλητη τη σύσταση “Υπεραπόδοσης”.

Οπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, οι επιδόσεις του ΟΤΕ  τα τελευταία δυο τρίμηνα αποκάλυψαν πρώιμες ενδείξεις σταθεροποίησης σε ορισμένους τομείς, κάτι που υποδηλώνει πως ο «πάτος» μπορεί να είναι κοντά.

Ωστόσο, η αυξανόμενη πολιτική αβεβαιότητα και οι συνεχιζόμενες συζητήσεις αναφορικά με το χρηματοδοτικό κενό της Ελλάδας το 2015-2016 έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ρίσκου της χώρας, με αρνητικές επιδόσεις τόσο στις αγορές μετοχών όσο και στις αγορές ομολόγων.

Αν και ακόμα δεν έχει υπάρξει άμεση επίπτωση στην πραγματική οικονομία, λόγω της αύξησης των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, η χρηματιστηριακή προχώρησε σε αύξηση των εκτιμήσεών της για το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου του ΟΤΕ  (στο 9,1% από 7,1%), και για τον λόγο αυτό μειώνεται σημαντικά η τιμή-στόχος. Ωστόσο, η σύσταση δεν αλλάζει διότι η χρηματιστηριακή θεωρεί πως  ΟΤΕ  θα μπορούσε να υπεραποδώσει έναντι της αγοράς.

 

* ,