ΟΠΑΠ: Aναβάθμιση της μετοχής από τους αναλυτές της IBG

Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για την μετοχή του ΟΠΑΠ στα 10,00 ευρώ από 7,30 ευρώ προηγουμένως, έδωσε η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της στην οποία αναβαθμίζει και τη σύσταση σε “AΓΟΡA” από “ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ”.

Οι αναλυτές της  ενίσχυσαν τις προβλέψεις τους για τα EBITDA της εταιρίας κατά ένα μέσο όρο 10%, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνει και το discount 20% που είχε επιβάλει στη δίκαιη αξία της μετοχής λόγω χαμηλής ορατότητας.

Η αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή οφείλεται στα τεράστια περιθώρια ανόδου από τα τρέχοντα επίπεδα μετοχής ( σήμερα 5,9800).

Η νέα τιμή-στόχος συμπεριλαμβάνει και το μέρισμα ύψους 0,57 ευρώ που διένειμε ο ΟΠΑΠ