ΟΠΑΠ: Απλά, ανάγνωση πεπραγμένων γ’ 3μήνου και εννεαμήνου 2016 | Mikrometoxos.gr

ΟΠΑΠ: Απλά, ανάγνωση πεπραγμένων γ’ 3μήνου και εννεαμήνου 2016

22.11.2016 19:30

Καθαρά έσοδα προ εισφορών αυξημένα κατά 6,1% στα €319,2εκ. (γ΄ τρίμηνο 2015: €300,9 εκ.) λόγω της ισχυρής επίδοσης των αριθμολαχείων και της Ελληνικά Λαχεία, παρουσίασε στο τρίτο τρίμηνο του έτους ο ΟΠΑΠ.

Τα EBITDA έφτασαν τα €62,3 εκ. (εννεάμηνο 2016: €223,8εκ.) έναντι €87,1εκ. στο γ΄ τρίμηνο 2015 (εννεάμηνο 2015: €273,5εκ.), μειωμένα κατά 28,4% κυρίως λόγω της αναδρομικής αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων σε 35% από 1η Ιανουαρίου.

Μη συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα προσαρμοσμένα EBITDA εννεαμήνου 2016 μειώθηκαν κατά 3,0% σε σχέση με πέρυσι, επιβαρυμένα και από έκτακτα κόστη ύψους €6,4εκ. στο γ΄ τρίμηνο, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την διαιτησία για τα VLTs.

Τα καθαρά κέρδη γ΄ τριμήνου 2016 €29,3εκ. (γ΄ τρίμηνο 2015: €49,1εκ.) ήταν μειωμένα κατά 40,3%. Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου 2016 ανήλθαν σε €115,1εκ. (εννεάμηνο 2015: €159,1εκ.), μειωμένα κατά 27,6%, ενώ μετά την προσαρμογή για την αύξηση της εισφοράς επί των καθαρών εσόδων, τα καθαρά κέρδη γ’ τριμήνου 2016 διαμορφώθηκαν σε €38,7εκ. μειωμένα κατά 21,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου πέρυσι. Ο οργανισμός διατηρεί ισχυρή ταμειακή θέση στα €186,7εκ.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017