ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΓΕΚ, ΟΤΕ, ΕΤΕ

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Έξοδο από την θέση πληρώνοντας ήδη την στήριξη του επιπέδου των1,5700 ευρώ.. Κοντινή αντίσταση το 1,75 ενώ είσοδο έχουμε με κατοχύρωση του 1,80 με επόμενο στόχο το 2,05 επίπεδο. Κοντινή στήριξη το 1,57 που διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 1,36

ΟΠΑΠ: Το stop κατεβαίνει στο 835 ενώ ήδη έκλεισε πάνω στην στήριξη μας. Μία κατοχύρωση μπορεί να μας δώσει το 690 επίπεδο, ενώ αντίθετα η κατοχύρωση του 835 θα οδηγήσει προς το 930…
ΔΕΗ: Πήραμε είσοδο έστω και στο όριο. Το 452 είναι το stop μας και στήριξη ταυτόχρονα. Το 505 κοντινή αντίσταση της οποίας η διάσπαση θα μας φέρει στο 529 σε πρώτη φάση.
ΟΤΕ: Παράμεινε short ο τίτλος με το stop στο 835 που είναι και κύρια αντίσταση και της οποίας η διάσπαση μπορεί να μας φέρει στο 930 επίπεδο. Το 760 αποτελεί την πλησιέστερη και το 727 την  επόμενη στήριξη μας.
ΕΤΕ: To stop κατεβαίνει στο 119. Το 1 ειναι η κοντινή και το 093 η επόμενη σημαντική στήριξη. Η διάσπαση του 119 μπορεί να μας φέρει στο 128 σε πρώτη και στο 144 σε δεύτερη φάση.
 
ΜΥΤΙΛ: Η στήριξη του 556 κράτησε δίνοντας και αντίδραση. Το 614 είναι το stop μας στο short με πιθανή κίνηση στο 666. Το 556 στήριξη που διάσπαση μπορεί να μας δώσει το 503.
ΑΛΦΑ: Stop το 03310 που είναι και κύρια αντίσταση. Το 02850 είναι κύρια στήριξη, που διάσπασή της μπορεί να μας δώσει το 023. Αντίστοιχα μία διάσπαση του 03310 θα μας φέρει στο 040.
ΕΛΠΕ: Παραμένει Long όσο κρατάει το 438 και μόνο η διάσπασή του μπορεί να μας δώσει το 406. Κοντινή αντίσταση το 472 και κύρια το 494.
ΜΕΤΚΑ: Το stop κατεβαίνει στο 810 ενώ το 770 κράτησε σε εβδομάδα πριν από ένα sell off στο 723. Διάσπαση του 810 θα μας φέρει σε πρώτη φάση στο 886 και σε δεύτερη στο 10
 
ΜΠΕΛΑ: Ο τίτλος μας έδωσε Long με το stop στο 770 που είναι και κύρια στήριξη. Μία διάσπαση του 845 που είναι κοντινή αντίσταση θα μας δώσει το 920. Κύρια μεσοπρόθεσμη αντίσταση το 970…
* ,