ΟΛΘ: Τι δείχνει στα βασικά το εξάμηνό του

Ελαφρά ανοδικό κύκλο εργασιών (από τα 26,3 στα 26,6 εκατ.) και EBITDA (από 14 στα 14,6 εκατ.) σημείωσε ο ΟΛΘ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015..

Ωστόσο τα προ φόρων αποτελέσματα υποχώρησαν στα 13,4 εκατ. (από τα 13,75 εκατ.) και τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν από τα 10,4 στα 9,95 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί πως στις 30/6/2015 τα ίδια κεφάλαια της εισηγμένης ανέρχονταν σε 118,9 εκατ. ευρώ, ο δανεισμός ήταν μηδενικός και το ύψος των διαθεσίμων έφτανε στα 68,58 εκατ. ευρώ.