ΟΛΘ: Σημαντική μείωση της κερδοφορίας και των ebitda - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΟΛΘ: Σημαντική μείωση της κερδοφορίας και των ebitda

26.09.2016 16:27

ΠΟΣΑ σε ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

________________

Οι απεργίες έπαιξαν φυσικά τον ρόλο τους…

Μηδενικός δανεισμός, γεμάτα ταμεία, εξαιρετική παρά την μείωση των ebitda η σχέση Ev/ebitda…

________________

Αποθέματα:  1,9 εκατ. από 1,63 εκατ. ευρώ.

Απαιτήσεις από πελάτες: 3,13 εκατ. από 4,61 εκατ. ευρώ.

Σύνολο Καθαρής θέσης: 126,8 εκατ. από 127,1 εκατ. ευρώ.

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: ΜΗΔΕΝ

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: ΜΗΔΕΝ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη λήξη της περιόδου: 78,6 εκατ. από 68,6 εκατ. ευρώ.

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες: 10,6 εκατ. από 15,5 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 21,2 εκατ. από 26,6 εκατ. ευρώ.

ΚΕΡΔΗ: 5,54 εκατ. από 10 εκατ. ευρώ.

ΕΒΙΤDA: 10,3 εκατ. από 14,6 εκατ. ευρώ.

Συναλλαγές & Αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ: 359 χιλ. ευρώ.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της εκάστοτε περιόδου : 415 άτομα από 395 στο περυσινό α΄6μηνο.

______________

Η εταιρεία αποτιμάται σε 188,5 εκατ. ευρώ στη τιμή των 18,7000 ευρώ. Χαμηλά – Υψηλά 2016: 17,7800 και 24,1000 ευρώ. Συναλλαγές 2016: 116.331 τμχ (μέσος όρος 646!! τμχ). Στο -22,41% εφέτος (ξεκίνησε την χρονιά στα 24,1000 ευρώ).

PRICE/Book value: 1,49

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ

P/E: Με βάση κέρδη 6μήνου… 34

EV/EBITDA: Με βάση το α΄6μηνο στο εξαιρετικό 4,7 παρά την μείωση των ebitda…

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017