ΟΛΘ: Με μόλις [3] θετικές παρουσίες στις τελευταίες [24] - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΟΛΘ: Με μόλις [3] θετικές παρουσίες στις τελευταίες [24]

01.04.2015 18:29

ΟΛΘ: Νέα χαμηλά 12μήνου τουλάχιστον, με μόλις [3] θετικές παρουσίες στις τελευταίες [24] και από τα 23,00 στα 16,23 ευρώ. 

Η κεφαλαιοποίηση υποχώρησε κι άλλο στα 163,4 εκατ. ευρώ πλέον, με το ποσοστό του βρετανικού fund να έχει υποχωρήσει κάτω του 5%. Οπότε η πίεση θα συνεχισθεί, καθότι είναι φανερό ότι ρευστοποιεί την θέση του. 

Αύξηση κερδών στο 2014 από 18,5 εκατ. σε 21 εκατ. ευρώ, με τα ebitda στα 29,4 εκατ [από 23,5 εκατ.] δανεισμό μηδέν, ταμειακά διαθέσιμα 78,78 εκατ. ευρώ…

 Θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 23,35 εκατ. ευρώ από 19,14 εκατ. ευρώ. Με το P/e να είναι πλέον μονοψήφιο στο 7,8. Ουσιαστικά αποτιμάται σε 84,6 εκατ. ευρώ [163,4 – 78,78] και με ev/ebitda στο… 2,9!!

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017