ΟΔΔΗΧ: Aντλησε 1,14 δισ. από 3μηνα έντοκα

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ

ΟΔΔΗΧ: Aντλησε 1,138 δισ. από 3μηνα έντοκα

Το ποσό των 1,138 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας. 

Το επιτόκιο διατηρήθηκε αμετάβλητο στο 2,7%, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,3 φορές, καθώς ήταν ύψους 875 εκατ. ευρώ.