ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία 6μηνων εντόκων ύψους 1,138 δισ.

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας ύψους 1,138 δισ. ευρώ προχώρησε ο ΟΔΔΗΧ.

To επιτόκιο ήταν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 2,97%.

Ο δείκτης κάλυψης διαμορφώθηκε στη 1,30 φορά.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,97%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.138 εκατομμυρίων Ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 263,5 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2016, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Δημοπρασία

Σημερινή

Προηγούμενη

Έντοκα Γραμμάτια διάρκειας

26 εβδομάδων

31 Αυγούστου 2016

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

3 Αυγούστου 2016

(ποσά σε εκ. Ευρώ)

1. Δημοπρατούμενο ποσό

875

625

2. Ύψος προσφορών

1.138

813

3.Συντελεστής κάλυψης(2:1)

1,30

1,30

4.Συνολικά αποδεκτό ποσό

1.137,5

812,5

5. Απόδοση

2,97%

2,97%

6. Τιμή Δημοπρασίας

98,521

98,521

7. Cut – off ratio

100%

100%