Ξεπέρασε το 2 ο ΔΔΜ της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, τι δείχνει η εικόνα στο 6μηνο και τα σχόλιά μας... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Ξεπέρασε το 2 ο ΔΔΜ της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, τι δείχνει η εικόνα στο 6μηνο και τα σχόλιά μας…

16.08.2015 14:46

INTRALOT – 6μηνο 2015:

Στα 1,282 δισ. ευρώ ανήλθε το σύνολο του ενεργητικού της στις 30.6.2015 (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 181,6 εκατ. ευρώ, άυλα περιουσιακά στοιχεία 348,5 εκατ., λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 144,4 εκατ. ευρώ, αποθέματα 47,9 εκατ. ευρώ, επενδύσεις σε ακίνητα 0 εκατ.
Στα 219,6 εκατ. ανήλθαν οι απαιτήσεις από πελάτες (από 215,4 εκατ.) και τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία σε 340 εκατ.(όλα στο ταμείο… 340 εκατ.)
Στα 1,ο18 δισ. εκατ. ευρώ βρέθηκε το σύνολο των υποχρεώσεών της από 1,038 δισ. στις 31.12.2014. Δανεισμός μακροπρόθεσμος 716,9 εκατ.ευρώ – προβλέψεις και λοιπές μακροπρόθεσμες 50,47 εκατ.ευρώ.

Σχετική εικόνα

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 36,24 εκατ. ευρώ και λοιπές βραχυπρόθεσμες 213,45 εκατ. ευρώ.
ΤΟ Σύνολον ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 194,15 εκατ. ευρώ από 217,48 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Αποτιμάται σε 248 εκατ. ευρώ στη τιμή των 1,5600 ευρώ.
Με πωλήσεις 958,7 εκατ. ευρώ από 905,5 εκατ.. Με τα ebitda στα 87,18 εκατ. ευρώ από τα 89,47 εκατ. πέρυσι. Και πάλι ΖΗΜΙΕΣ, αυτή την φορά ύψους 31 εκατ. ευρώ από ζημίες 24 εκατ. ευρώ.

Σχετική εικόνα

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές κατά 8 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχαν βρεθεί στα +31 εκατ. ευρώ. Με τον δείκτη P/BV στο 1,28    και με τον δείκτη δανειακής μόχλευσης στο 2,10! [κι όλο και μεγαλώνει]…
Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 130 εκατ. ευρώ έναντι των 136,4 εκατ. πέρυσι. Για τις αμοιβές και τις συναλλαγές των μελών του δ.σ. και των δ/ντικών της στελεχών κατέβαλε το ποσό των 5,73 εκατ. ευρώ. Απασχολεί προσωπικό 5301 ατόμων από 5348 πέρυσι.
ΧΑΜΗΛΑ – ΥΨΗΛΑ 12μήνου: Στα 0,9900 και 1,8900 ευρώ. Στο 2015 εμφανίζει κίνηση μεταξύ των 1,0500 και 1,8600 ευρώ και με την λογιστική αξία της μετοχής στα 1,2000 ευρώ). Εφέτος τα πάει πολύ καλά, εξαιρετικά θα λέγαμε στο ταμπλό, με άνοδο που αγγίζει το 50%…

———————————

TI ΣΧΟΛΙΑΣΑΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ

INTRALOT: Τι… σχολιάζαμε για το 2014 και τι έγινε στο 6μηνο του 2015… Κοινώς κλάφτα Χαραλάμπη…

Edit This Post

14.08.2015 11:22

TI… Σχολιάζαμε για την χρήση του 2014 και τι έγινε στο πρώτο εξάμηνο του 2015… Κοινώς κλάφτα Χαραλάμπη…

———————-

Οι ζημίες του 2014 για την Intralot aνήλθαν σε 49,5 εκατ. ευρώ,από ζημίες 4,5 εκατ. ευρώ το 2013!!! Υπάρχει, όμως, δυστυχώς και άλλο, ίσως καθοριστικότερο θέμα, με την εισηγμένη…

Ενα μεγάλων διαστάσεων «πλιάτσικο», όπως το χαρακτηρίζουν χρηματιστηριακοί και όχι μόνον παράγοντες: στα δικαιώματα μειοψηφίας, δηλαδή αυτά στα οποία δεν έχουν δικαιώματα οι μικρομέτοχοι, έχουν καταγραφεί κέρδη 41,9 εκατ., από 25,8 εκατ. ευρώ το 2013.

Επίσης, οι τράπεζες το 2013 πήραν 57,8 εκατ. ευρώ, το 2014 πήραν 72,1 εκατ. ευρώ. Αλλά και οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. και διοικητικών στελεχών, δεν πάνε πίσω! Ανήλθαν σε 11,9 εκατ. ευρώ!!!

Σχετική εικόνα

ΙΝΛΟΤ: Την ίδια περίοδο, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε 217,4 εκατ., από 266,3 εκατ. ευρώ το 2013 και οι συνολικές υποχρεώσεις υπερέβησαν το 1 δισ. (!!!), ανερχόμενες σε 1,037 δισ. ευρώ, από 787 εκατ. ευρώ το 2013.

Το θέμα δεν είναι, λοιπόν, για μία εταιρεία το αν αυξάνει τον τζίρο της και τα EBITDA, αλλά αν βγάζει και κέρδη, τα οποία να μην πηγαίνουν μόνο στους μετόχους μειοψηφίας και σε προκλητικές αμοιβές

Να μην γίνεται δηλαδή ένα συνεχόμενο πάρτι, με απρόσκλητους και απόντες μονίμως τους μικρομετόχους…

Σχετική εικόνα

————————-

ΣΧΟΛΙΑ για το 6μηνο του 2015…

 

Οι ζημίες του πρώτου 6μήνου 2015 για την Intralot ανήλθαν σε 30,99 εκατ. ευρώ,από ζημίες 24,05 εκατ. ευρώ στο 6μηνο του 2014!!! Υπάρχει, όμως, δυστυχώς και άλλο, ίσως καθοριστικότερο θέμα, με την εισηγμένη…

Ενα μεγάλων διαστάσεων «πλιάτσικο», όπως το χαρακτηρίζουν χρηματιστηριακοί και όχι μόνον παράγοντες: στα δικαιώματα μειοψηφίας, δηλαδή αυτά στα οποία δεν έχουν δικαιώματα οι μικρομέτοχοι, έχουν καταγραφεί κέρδη 23,03 εκατ., από 17,87 εκατ. ευρώ το 2013.

Αλλά και οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. και διοικητικών στελεχών, δεν πάνε πίσω! Ανήλθαν σε 5,73 εκατ. ευρώ!!!

Σχετική εικόνα

ΙΝΛΟΤ: Την ίδια περίοδο, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν 194,14 εκατ. από τα 217,4 εκατ. στις 31.12.2014 και από 266,3 εκατ. ευρώ το 2013 και οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 1,017 δισ. (!!!), από 1,037 δισ. ευρώ το 2014.

Το θέμα δεν είναι, λοιπόν, για μία εταιρεία το αν αυξάνει τον τζίρο της και τα EBITDA, αλλά αν βγάζει και κέρδη, τα οποία να μην πηγαίνουν μόνο στους μετόχους μειοψηφίας και σε προκλητικές αμοιβές

Να μην γίνεται δηλαδή ένα συνεχόμενο πάρτι, με απρόσκλητους και απόντες μονίμως τους μικρομετόχους…

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017