Ν. Παππάς: Μετά από διαβούλευση ο αριθμός των τηλεοπτικών αδειών

Το ΕΣΡ είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Ο αριθμός των αδειών θα είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και ευρύτερων συναινέσεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και κυρίως της νέας ανεξάρτητης αρχής.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα έχουμε λύση, δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής και ΜΜΕ, Ν. Παππάς.