Νηρεύς: Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση με διαγραφή ζημιών και αύξηση κεφαλαίου – Όλη η συμφωνία | Mikrometoxos.gr

Νηρεύς: Κεφαλαιακή αναδιάρθρωση με διαγραφή ζημιών και αύξηση κεφαλαίου – Όλη η συμφωνία

05.05.2015 04:54

Το “πράσινο φως” στην αναδιάρθρωση της Νηρεύς άναψαν χθες οι μέτοχοι της εισηγμένης κατά τη διάρκεια της α’ επαναληπτικής τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων της.
Το σώμα των μετόχων αποφάσισε επίσης όπως το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από 9 μέλη από 7 που είναι σήμερα, μετά από αίτημα της Linneaus να εκπροσωπείται στο νέο δ.σ. με ένα μέλος, πρόεδρος του οποίου παραμένει ο Αριστείδης Μπελλές, ενώ διευθύνων σύμβουλος θα είναι ο Αντώνης Χαχλάκης, μέχρι σήμερα αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.
Αναφορικά με το κύριο θέμα της συνέλευσης, εγκρίθηκε η συμφωνία αναδιάρθρωση, όπως αποτυπώθηκε στην Συνοπτική Συμφωνία Αμοιβαίας Κατανόησης και στους περιεχόμενους σε αυτήν, όρους των δανείων (Term Sheet), με τα οποία θα αναχρηματοδοτηθεί το μεγαλύτερο μέρος του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και των θυγατρικών της, η οποία προβλέπει: αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων των τραπεζών εκ του υφιστάμενου δανεισμού έως του συνολικού ποσού των 58.600.000 ευρώ.

 

Έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους έως 58.219.126 ευρώ, έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου RCF Facility συνολικού ύψους 31.450.000 ευρώ, έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου με παραίτηση των παλαιών μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης συνολικού ύψους 24.466.293 ευρώ, έκδοση κοινού ομολογιακού ?ανείου (VAT Facility) συνολικού ύψους 4.883.000 ευρώ και ολοκλήρωση υλοποίησης της Αναδιάρθρωσης έως τις 31/10/2015
Επίσης οι μέτοχοι ενέκριναν:

–       τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 66,245 εκατ. ευρώ με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

–       αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 58,599 εκατ. ευρώ με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας.

–       έκδοση ομολογιακού δανείου, ύψους έως 29.466.293 ευρώ, μετατρέψιμου σε νέες μετοχές για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

–       έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 4.653.000 ευρώ, για τη χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

–       έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 58.219.126 ευρώ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας και την κάλυψη λειτουργικών αναγκών αυτής.

–       έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, έως 31.450.000 ευρώ, για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και την χρηματοδότηση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

–       τροποποίηση όρων υφιστάμενου ομολογιακού μετατρέψιμου σε μετοχές δανείου αρχικού ύψους 19.995.575,10 ευρώ, που εκδόθηκε την 12/7/2007.

ΜΕΣΟΤΙΤΛΟΣ: Οι επόμενες κινήσεις
Επίσης στο πλαίσιο του συνολικού σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης του ομίλου με απλοποίηση της δομής των νομικών προσώπων και των ενδοομιλικών συναλλαγών, σχεδιάζει εντός του έτους να προχωρήσεις στα ακόλουθα:

–       Έναρξη και υλοποίηση των διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Sea Farm Ionian με ισολογισμό μετασχηματισμού 31/3/2015.

–       Υλοποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Aquacom και Miramar UK οι οποίες δεν έχουν πλέον αντικείμενο.

–       Διερεύνηση υλοποίηση συγχώνευσης με απορρόφηση της SFI GMBH από τη μητρική Seafarm Ionian ή τη Νηρεύς υπό την ιδιότητα της καθολικής διαδόχου της Seafarm Ionian εφόσον εν τω μεταξύ θα έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Νηρεύς με απορρόφηση της Seafarm Ionian ή υιοθέτησης άλλης λύσης.

–       Υλοποίηση αύξησης κεφαλαίου στη θυγατρική εταιρεία Predomar με κεφαλαιοποίηση απαίτησης της Νηρεύς.

–       Υλοποίηση διαδικασίας επιστροφής κεφαλαίου από τη θυγατρική (100%) Kego Agri προς τη μητρική Νηρεύς.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017