Να ήταν μόνον… αυτό κι… αυτή η μοναδική εταιρεία, τι καλά που θα ήταν… | Mikrometoxos.gr

Να ήταν μόνον… αυτό κι… αυτή η μοναδική εταιρεία, τι καλά που θα ήταν…

30.12.2016 01:23

Ο Βαράγκης, τα αρνητικά κεφάλαια, τα πιστοποιητικά της PwC και τα παράδοξα με το ΜΟΔ

 ___________
Όταν οι ελεγκτικές-εποπτικές αρχές δεν βλέπουν δεν ακούν, δεν προβληματίζονται και δεν ελέγχουν
___________
Μπορεί μια εταιρία να εμφανίζει επί τρεις συνεχόμενες χρήσεις αρνητικά ίδια κεφάλαια και μην υπάρχουν επιπτώσεις; Μπορεί η ίδια εταιρία να μην αποδέχεται κατά δήλωσή της το φορολογικό πιστοποιητικό επί δύο συναπτά έτη και όχι μόνο να μην γίνεται τίποτα αλλά και η εταιρία ορκωτών που την ελέγχει συνεχίζει τη συνεργασία της υπογράφοντας οικονομικές καταστάσεις;

Όλα αυτά τα … παράδοξα φαινόμενα συμβαίνουν εν Ελλάδι και μάλιστα σε εισηγμένη εταιρία γεγονός που έρχεται να πιστοποιήσει περίτρανα ότι δεν εφαρμόζεται κανένας νόμος.
___
Και δεν εφαρμόζεται καθώς ο νόμος 2190 προβλέπει ότι όταν τα ίδια κεφάλαια υποχωρήσουν κάτω από το 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου ή γίνουν αρνητικά διενεργείται υποχρεωτικά αύξηση κεφαλαίου και μπορεί η εταιρία να τεθεί σε εκκαθάριση μετά από δικαστική προσφυγή.
___
Μια από αυτές τις εταιρίες είναι η Βαράγκης που το 2013 έκλεισε με αρνητική καθαρή θέση 2,36 εκ Ευρώ, το 2014 το άνοιγμα διευρύνθηκε στα 5,842 εκ Ευρώ για να φτάσει το 2015 στα 7,99 εκ Ευρώ και στο εξάμηνο του 2016 τα 8,458 εκ Ευρώ.

Αυτό όμως είναι το λιγότερο καθώς η εταιρία δεν αποδέχτηκε το φορολογικό πιστοποιητικό για δύο συνεχόμενες χρήσεις, το 2014 και το 2015 αλλά το 2015 το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων έκανε έλεγχο για τη χρήση 2010. Το βασικό ερώτημα είναι γιατί προέκυψε ζήτημα με το φορολογικό πιστοποιητικό και τι ανέφερε η PriceWaterHouse στο πιστοποιητικό που η ίδια είναι υποχρεωμένη από το νόμο να στείλει στις φορολογικές αρχές. Οι φορολογικές αρχές βέβαια αντί να δράσουν φαίνεται να διανύουν περίοδο αδιαφορίας άγνωστο για ποιο λόγο και εξ όσων τουλάχιστον έχει ανακοινώσει η εταιρία δεν έχουν κάνει κανένα έλεγχο.

Την ίδια στιγμή η εταιρία εκδίδει ομολογιακό δάνειο 7,4 εκ Ευρώ κεφαλαιοποιώντας υποχρεώσεις της Εταιρίας προς τις Εταιρίες «Θεμιστοκλής Βαράγκης Μελέται – Κατασκευαί- Ανοικοδομήσεις Α.Ε», «Θήτα –Δέλτα Ανοικοδομήσεις Α.Ε» και προς τον Δημήτριο Βαράγκη συνολικού ύψους €3,329εκ και αντλήθηκαν συνολικά νέα κεφάλαια € 4,071 εκ Ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 είχε εκδοθεί και άλλο μετατρέψιμο ομολογιακό 2 εκ Ευρώ το οποίο μετατράπηκε σε μετοχές του 2015 και ο βασικός μέτοχος της εταρίας κ. Θεμιστοκλής Βαράγκης είχε λάβει περίπου το 50% των μετοχών που εκδόθηκαν.
Ο Βαράγκης, τα αρνητικά κεφάλαια, τα πιστοποιητικά της PwC και τα παράδοξα με το ΜΟΔ
Στις οικονομικές καταστάσεις του 2015 αναφέρεται ότι «Στις λοιπές υποχρεώσεις άτοκο ποσό ευρώ 2.733 χιλ. αφορά στην εταιρία ΘΗΤΑ ΔΕΛΤΑ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε. και άτοκο ποσό ευρώ 964 χιλ. αφορά στην εταιρία ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΕΙΣ Α.Ε.». Στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου 2016 τα αντίστοιχα ποσά είναι 2.750 χιλ. και 1.113 χιλ. Ευρώ.
….
Την ίδια στιγμή διαπιστώνεται ότι έχουν γίνει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις από συγγενείς εταιρίες γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά δεδομένων των σχέσων που υπάρχουν με τις εν λόγω εταιρίες.
Το μεγαλύτερο ερωτηματικό όμως είναι πως γίνεται η εταιρία να έχει κοινοπρακτικό δάνειο από τις τράπεζες αυτό να μην πληροί τους όρους επί δύο συναπτά έτη και την ίδια στιγμή ο μέτοχος να μην βάζει άμεσα τα χρήματα στην εταιρία αλλά να τα δίνει άμεσα ή έμμεσα μέσω εταιριών που ελέγχει άτοκα και με μεγάλη καθυστέρηση να προβαίνει στην κίνηση να προχωρήσει σε ομολογιακό δάνειο.
….
Προφανώς όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα και για την αρμόδια εποπτική αρχή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά και την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com

www.bankingnews.gr

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017