Νέο αναπτυξιακό νόμο και επενδυτική τράπεζα ζητούν οι βιομήχανοι | Mikrometoxos.gr

Νέο αναπτυξιακό νόμο και επενδυτική τράπεζα ζητούν οι βιομήχανοι

07.03.2015 14:58
Μετεξέλιξη του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου σε Επενδυτική Τράπεζα ζητούν οι βιομηχανικοί Σύνδεσμοι
 
Εν τω μεταξύ τη μετεξέλιξη του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου σε Επενδυτική Τράπεζα που θα λειτουργήσει ως όχημα της νέας βιομηχανικής πολιτικής της χώρας, καθώς και την άμεση εξειδίκευση των δράσεων του νέου ΕΣΠΑ (2014-2020) ζητούν οι βιομηχανικοί Σύνδεσμοι της χώρας σε κοινή επιστολή- διακήρυξη για μια νέα βιομηχανική πολιτική που απευθύνεται στην κυβέρνηση.
Ο βιομηχανικός κόσμος ζητά ακόμη, μεταξύ άλλων, αναθεώρηση του αναπτυξιακού νόμου με κατάργηση των άμεσων ενισχύσεων στις πλέον ανεπτυγμένες περιοχές και διατήρησή τους μόνο στη μεθοριακή βιομηχανία και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, μείωση του ενεργειακού κόστους, συμψηφισμό οφειλών κράτους- επιχειρήσεων, κ.α.
Η διακήρυξη υιοθετήθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Προέδρων των Βιομηχανικών Συνδέσμων της χώρας (ΣΒΑΠ- ΣΒΒΕ- ΣΒΘΚΕ- ΣΕΒΠΔΕ) και περιλαμβάνει δέσμη 25 προτάσεων για μια Νέα Βιομηχανική Πολιτική. Στην επιστολή σημειώνεται ότι «η έξοδος από την κρίση εξαρτάται και από την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να οργανώσει την αναγκαία επενδυτική κινητοποίηση στη βιομηχανία» κάτι που «συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και εξωστρέφειας της οικονομίας και την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών συντελεστών». Στις προτάσεις του ΣΕΒΝ περιλαμβάνονται:
Η θέσπιση «Διϋπουργικής Επιτροπής για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση και τη Βιομηχανική Πολιτική», εστίαση σε οικονομικές δραστηριότητες με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικές επιδόσεις, εκπόνηση Σχεδίων Ανάπτυξης σε τομείς προτεραιότητας της ελληνικής οικονομίας και σύνδεσή τους με τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ κατά τη φάση εξειδίκευσης που πρέπει να ξεκινήσει αμέσως, θεσμοθέτηση «Επιχειρηματικών Συμβουλίων» για τους βασικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, αναθεώρηση του Αναπτυξιακού Νόμου με θέσπιση αποκεντρωμένων συστημάτων διοίκησης και διαχείρισης των πόρων. Ενίσχυση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου με κεφάλαια που θα δεσμεύονται για επενδύσεις στη βιομηχανία για την αύξηση των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Το Ταμείο οφείλει να λειτουργήσει ως η Επενδυτική Τράπεζα και όχημα της νέας βιομηχανικής πολιτικής της χώρας.
Επιπλέον, ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενσωμάτωσης της καινοτομίας στην παραγωγική οικονομία της χώρας, συγκρότηση «Δικτύου Ανάπτυξης Καινοτομίας» με τη συμμετοχή των φορέων της βιομηχανίας, σχεδιασμός νέων εργαλείων ανακυκλούμενης χρηματοδότησης με στόχο την αντικατάσταση των αμφιβόλου αποτελεσματικότητας άμεσων ενισχύσεων για τις ανεπτυγμένες περιοχές. Διατήρηση των άμεσων ενισχύσεων ειδικά για τη μεθοριακή βιομηχανία και τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
Επίσης ενίσχυση της ρευστότητας της βιομηχανίας, με την πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις και με τη θεσμοθέτηση του συμψηφισμού οφειλών κράτους- επιχειρήσεων.
Άμεση αντιμετώπιση της εκκρεμότητας των «κόκκινων» δανείων προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι προς την υγιή βιομηχανία. Μείωση των τιμών της ενέργειας με εξορθολογισμό των τιμολογίων της ΔΕΗ και της ΔΕΠΑ και μείωση φόρων, μείωση του μη μισθολογικού κόστους, μείωση της γραφειοκρατίας και της πολυνομίας-αντιφατικών διατάξεων, απλό, σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, προώθηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων βασισμένη στην ποιότητα, εξορθολογισμός των σχέσεων βιομηχανίας και αλυσίδων λιανεμπορίου ως προς τις πρακτικές τιμολόγησης, εκπτώσεων και πληρωμών, άμεση ενεργοποίηση του Ν.4262/14 (νόμος- πλαίσιο για την αδειοδότηση) ιδιαίτερα ως προς τα προβλεπόμενα για τις βιομηχανικές δραστηριότητες, διαμόρφωση δεσμευτικού Οδικού Χάρτη για τα μεγάλα έργα-προτεραιότητες για την ανάπτυξη της βιομηχανίας (Οδικοί Άξονες, επέκταση Φυσικού Αερίου, Μεγάλα Λιμάνια, Σιδηροδρομικό Δίκτυο, διατροπικές μεταφορές, υποδομές logistics, ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς) στις περιφέρειες της χώρας.
Επίσης συμπλήρωση της νομοθεσίας περί ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων στα σημεία όπου παρουσιάζονται προβλήματα, διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας, αναμόρφωση των μηχανισμών στήριξης και προώθησης της διεθνοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων, φθηνότερες, ταχύτερες και απλούστερες τελωνειακές και προ-τελωνειακές διαδικασίες, συμψηφισμό κάθε είδους πιστωτικών/χρεωστικών φόρων, τελών, δασμών, κτλ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ) για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, μεταρρύθμιση των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σχέδια ανάπτυξης δεξιοτήτων εργαζομένων και συνεργασία εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017