Νέα υποχώρηση του οικονομικού κλίματος – Διαφοροποίηση στις προσδοκίες των καταναλωτών και αυτές των επιχειρήσεων

Περαιτέρω υποχώρηση παρουσίασε ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον πρώτο μήνα του νέου έτους, κινούμενος στις 95,3 (από 98,9) μονάδες, στη χαμηλότερη επίδοσή του από τον Φεβρουάριο του 2014, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Όπως επισημαίνει το ΙΟΒΕ, καταγράφεται µια διαφοροποίηση ανάμεσα στις προσδοκίες των καταναλωτών και σε αυτές των επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, σε όλους τους επιμέρους τομείς της παραγωγής καταγράφεται αποδυνάμωση των προσδοκιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι, συνολικά και διακλαδικά, οι επιχειρηματικές προσδοκίες κατά την προεκλογική περίοδο επιδεινώθηκαν σε σχέση µε τον προηγούμενο μήνα.
Από την άλλη όπως συμβαίνει σε κάθε προεκλογική περίοδο, η καταναλωτική εμπιστοσύνη βελτιώνεται, επανακάμπτοντας μετά την πτώση του Δεκεμβρίου.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συλλογή των δεδομένων έγινε, σχεδόν στο σύνολό της, κατά την προεκλογική περίοδο και όχι μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, προκύπτει ότι η πολιτική αβεβαιότητα επηρέασε περισσότερο τις επιχειρήσεις και λιγότερο τους καταναλωτές. Αναλυτικότερα:
 
– Στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες επιδεινώνονται εκ νέου, µε το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να διευρύνεται και τις εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση να αποδυναμώνονται ελαφρά.
 
– Στις υπηρεσίες, οι μεταβολές στις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ζήτηση και την εξέλιξη της βραχυπρόθεσμης ζήτησης είναι αρνητικές, όπως συμβαίνει και µε τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων, αν και οριακά.
 
– Στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις βελτιώνονται ελαφρά, ενώ αποδυναμώνονται οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους. Οι αρνητικές εκτιμήσεις για το επίπεδο των αποθεμάτων δεν μεταβάλλονται.
 
– Στις κατασκευές, το ισοζύγιο προβλέψεων για την απασχόληση κερδίζει ελαφρά έδαφος, ενώ αντίθετα ο ήδη έντονα αρνητικός δείκτης στις προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών των επιχειρήσεων διπλασιάζεται.
 
– Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας το επόμενο 12µηνο βελτιώνονται, όπως συμβαίνει και µε τις προθέσεις για αποταμίευση, αλλά και τις προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας.