Νέα μείωση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες

Σε νέα μείωση του ELA για τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ειδικότερα, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μείωσε κατά 1,4 δισ. το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, στα 57,2 δισ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας, η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1,4 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.