Νέα έκθεση βιωσιμότητας για τις ελληνικές τράπεζες

Πριν ο ESM προκαταβάλλει τα 10 δισ. στις 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες θα υλοποιηθεί νέα έκθεση βιωσιμότητας. Το 2013 πριν την πρώτη μεγάλη ανακεφαλαιοποίηση όπου το ΤΧΣ είχε προκαταβάλλει 18 δισ. στις τράπεζες σε σύνολο 25 δισ., η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την ΕΚΤ είχαν αναθέσει στην Bain [μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες] να υλοποιήσει μια έκθεση βιωσιμότητας.
Η έκθεση αυτή έκρινε ότι πρέπει να υπάρχουν 4 συστημικές τράπεζες που εγκρίθηκε από την ΕΚΤ, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατέληξαν σε resolution και good και bad bank τύπου Αγροτικής τράπεζας ή Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Οι τράπεζες θα ξαναπεράσουν αυτή την έκθεση βιωσιμότητας για να διαπιστωθεί αν και οι 4 συστημικές τράπεζες είναι βιώσιμες. Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από τον ESM σε συνεργασία με την ΕΚΤ.
Αν οι τράπεζες κριθούν βιώσιμες, τότε περνούν στην επόμενη φάση των stress tests. Αν υπάρξει κάποια ή κάποιες τράπεζες που δεν κριθούν βιώσιμες τότε δεν θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης αλλά του….resolution. Η τράπεζα που θα κριθεί αφερέγγυα, θα πωληθεί σε κάποια άλλη τράπεζα [είτε σπασμένη σε good και bad bank, σενάριο προφανώς καταστροφικό] είτε με την διαδικασία της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων σε άλλη τράπεζα.
Στην περίπτωση που η τράπεζα αυτή δεν πωληθεί σε άλλη τράπεζα, τότε θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία του bail in όπου θα εμπλακούν και οι καταθέτες με κεφάλαια άνω των 100.000 ευρώ.  Η Ελλάδα έχει άμεσα υπογράψει την οδηγία BRRD που διασφαλίζει τις καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ.
Να αναλογιστούμε τι θα συμβεί αν μια από τις 4 συστημικές τράπεζες κριθεί μη βιώσιμη. Tότε θα πρόκειται για ένα καταστροφικό σενάριο συνολικά για το σύστημα. Αν κριθούν βιώσιμες, θα περάσουν στο επόμενο στάδιο. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία της αξιολόγησης βιωσιμότητας θα πρέπει να ολοκληρωθεί πολύ άμεσα μέσα στον Αύγουστο. Κριτήρια στην έκθεση βιωσιμότητας θα είναι, κεφαλαιακή επάρκεια, δείκτης ρευστότητας, cash flow.
* ,