Μικρή υποχώρηση μεγεθών για ΓΕΒΚΑ -Θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος 0,020 ευρώ - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Μικρή υποχώρηση μεγεθών για ΓΕΒΚΑ -Θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος 0,020 ευρώ

18.03.2015 23:13

Ικανοποιητικά και χωρίς ουσιαστική διαφοροποίηση, σε σχέση με τα αντίστοιχα της χρήσης του 2013, ήταν τα αποτελέσματα των εταιρειών του ομίλου Γενική Εμπορίου & Βιομηχανίας, όπως αναφέρει η διοίκησή του.

 

Οι προσπάθειες της διοίκησης για τη διατήρηση και βελτίωση του κύκλου εργασιών των εταιρειών του ομίλου, επικεντρώθηκαν ξανά στα λιγοστά μεγάλα ιδιωτικά έργα και στη συνεχή προσπάθεια αύξησης των άμεσων ή έμμεσων πωλήσεων εκτός συνόρων, με κύριο μοχλό την θυγατρική εταιρεία Γενική Εμπορίου Βορείου Ελλάδος. Έτσι, σε επίπεδο ομίλου, οι άμεσες πωλήσεις εκτός Ελλάδος ανήλθαν σε ποσοστό 14,58% έναντι ποσοστού 14,32% στη χρήση του 2013. Οι αντίστοιχες εξαγωγές της θυγατρικής, παρότι μειωμένες σε ποσοστό 18,28%, πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερα αυξημένο περιθώριο μικτού κέρδους και στήριξαν τις οικονομικές επιτεύξεις, τόσο της ίδιας όσο και του ομίλου.

 

Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 2,87%, το περιθώριο μικτού κέρδους περιορίστηκε κατά 0,29%, οι λειτουργικές δαπάνες σταθεροποιήθηκαν σαν ποσοστό επί του τζίρου στα επίπεδα του 18%, οι χρεωστικοί τόκοι μειώθηκαν περαιτέρω κατά 38,84%, τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη μειώθηκαν κατά 2% και τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιορίστηκαν κατά 13,93%. Ειδικότερα ο ενοποιημένο τζίρος διαμορφώθηκε στα 24,89 εκατ. ευρώ, τα προ φόρων κέρδη στα 1,008 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 696.515 ευρώ.

 

Σε ότι αφορά τη μερισματική πολιτική της εταιρείας το διοικητικό της συμβούλιο θα εισηγηθεί στη γενική συνέλευση τη διανομή του συνόλου των αφορολόγητων μερισμάτων, που εισπράχθηκαν το 2014 από τις συμμετοχές της εταιρείας ποσού 245.000 ευρώ και τη διανομή ποσού 236.200 ευρώ από τα υπόλοιπα κέρδη της χρήσης, ώστε το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα να ανέλθει στο ποσό των 481.200 ευρώ, δηλαδή μέρισμα ανά μετοχή 0,020 ευρώ. Από το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 10%. Έτσι το καθαρό συνολικό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρείας θα ανέλθει σε 433.080 ευρώ, ήτοι 0,018 ευρώ ανά μετοχή.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017