Μικρή το δέμας, αλλά σε υψηλά 13(!!) ετών η τιμή της μετοχής της - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

Μικρή το δέμας, αλλά σε υψηλά 13(!!) ετών η τιμή της μετοχής της

03.11.2016 00:05

ΠΠΑΚ – PAPERPACK: Υψηλά σχεδόν (11) ετών για τον τίτλο (έχει κάνει split στη μετοχή του (με 2ν για κάθε 1 παλαιά) που έχει κι άλλα περιθώρια λόγω αποτίμησης (κάτω των 6 εκατ.). Στο +52,7% εφέτος και στο +127% η ανοδική διαφυγή του από το χαμηλό του το 2015…

__________________

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας  παρουσίασε αύξηση κατά 11,74%  και ανήλθε σε 8.100  χιλ.€έναντι 7.249 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε  1.380 χιλ.€ έναντι 1.329 χιλ.€  την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Tα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1.054 χιλ.€ έναντι 1.039 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε 736 χιλ.€ έναντι 692 χιλ.€. Ο αριθμός απασχολουμένου προσωπικού της Εταιρίας την 30/06/2016 ανέρχεται σε 129 άτομα ενώ την 30/06/2015 ανερχόταν σε 110 άτομα. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,1863 € έναντι 0,1750€ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης

Mια μετοχή απίστευτα υποτιμημένη στο ελληνικό ταμπλό…

 

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017