Μια δεύτερη ματιά στον πίνακα της κερδοφορίας του εξαμήνου*

Αποτελέσματα 6M 2016 

Οι εκπλήξεις, τα παράξενα και τα παράδοξα των αποτελεσμάτων του πρώτου μισού της χρονιάς

Tου Μάνου Χατζηδάκη*

Σε κάθε σχεδόν δημοσίευση μεγεθών των εισηγμένων εταιριών υπάρχουν αριθμοί που προκαλούν το ενδιαφέρον περισσότερο από πλευράς λογιστικού χειρισμού και λιγότερο από επενδυτική σκοπιά. Οι δυνατότητες που δίνει η λογιστική σε μια απεικόνιση πολλές φορές οδηγούν σε παραδοξότητες, ειδικά σε εταιρίες που έχουν δύσκολο παρελθόν και αβέβαιο μέλλον. Επιπλέον ένα νούμερο έχει μια συγκριτική βάση. Αν δηλαδή μια εταιρία κάνει κέρδη 1 εκατ. ευρώ δεν λέει απαραίτητα και κάτι. Αν όμως η κεφαλαιοποίηση της είναι 1 εκατ. ευρώ τότε μάλλον θα πρέπει να εξεταστεί η ποιοτική προέλευση των κερδών καθώς μπορεί να αποτελεί μια εν δυνάμει επενδυτική ευκαιρία. Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν στο πρώτο εξάμηνο του 2016 σε ασυνήθιστο βαθμό δίνοντας ένα… εξωτικό τόνο στους συγκεντρωτικούς πίνακες. Αναλυτικότερα:

  • Η εταιρία με την δεύτερη υψηλότερη καθαρή κερδοφορία του α’ εξαμήνου δεν βρίσκεται στην σύνθεση του FTSE-25. Μάλιστα δεν βρίσκεται καν σε διαπραγμάτευση στην αγορά του ΧΑ. Η Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες εμφάνισε κέρδη 139,5 εκατ. ευρώ κέρδη εξαμήνου. Το γιατί η εταιρία με τζίρο 14,8 εκατ. ευρώ έκανε 10 φορές υψηλότερα κέρδη από το τζίρο της έχει την εξήγηση του στο λογιστικό χειρισμό των οφειλών της προς τους δανειστές της: «Στις 2 Μαρτίου 2016 η Εταιρεία προχώρησε στη διαγραφή των εναπομενουσών οφειλών μετά την ικανοποίηση μέρους των οφειλών με την μεταβίβαση των μετοχών και την εισφορά ολοκλήρου του ενεργητικού και μέρος του Παθητικού στον Όμιλο Σελόντα. Η διαγραφή που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα περιόδου διαμόρφωσε κέρδος ποσού 141 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και 121 εκ. ευρώ για την Εταιρεία αντίστοιχα. Τα κέρδη προ φόρων στο τέλος του φετινού εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα € 139,2 εκατ., έναντι ζημιών € 10,67 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου». Μετά από αυτό γίνεται αντιληπτό ότι η τα βασικά περιουσιακά στοιχεία και η δραστηριότητα της εταιρίας έχουν περιέλθει εξ ολοκλήρου στην εταιρία Σελόντα η οποία από την συναλλαγή απέκτησε και 23,1 εκατ. ευρώ τραπεζικό δανεισμό.
  • ΑΒΑΞ:   Το καθαρό κέρδος του Ομίλου μετά από φόρους στο α’ εξάμηνο του 2016 ανήλθε σε €21,0 εκατ. έναντι ζημιάς €2,8 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2015 κυρίως λόγω της διακοπής των ζημιογόνων δραστηριοτήτων της θυγατρικής Αθηνά στην περιοχή των Αραβικών Εμιράτων τα οποία έχουν προσθέσει περί τα 8,5 εκατ. ευρώ έκτακτα κέρδη στην τελική γραμμή. Ωστόσο τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί και από ζημιά 7,8 εκατ. ευρώ από αποτίμηση επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Τα EBITDA παρουσιάζουν βελτίωση κατά 52% στο α’ εξάμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2015, ανερχόμενα σε 40,1 εκατ.  ευρώ έναντι 26,4 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου σημείωσε άνοδο κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016, επιστρέφοντας πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ στα €522,9 εκατ. ευρώ έναντι 489,9 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους  και 487,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015. Κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2016, τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν κατά €47,8 εκατ., αποτελώντας τον βασικό λόγο για την αύξηση του καθαρού δανεισμού. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2016 διαμορφώθηκαν σε €203,0 εκατ. έναντι €177,4 εκατ. στο τέλος του 2015. Το περίεργο σε αυτή την δημοσίευση δεν είναι τόσο κερδοφορία όσο η αποτίμηση της ΑΒΑΞ η οποία την ημέρα της δημοσίευσης ήταν στα 23 εκατ. ευρώ, σχεδόν μία φορά τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου. Το ανεκτέλεστο των έργων της εταιρίας είναι 2 δις ευρώ εκ των οποίων το 32% στο εξωτερικό.
  • Καρέλιας: Εδώ το ενδιαφέρον δεν είναι τόσο στην κερδοφορία η οποία είναι για μια ακόμα περίοδο εξαιρετική (30,6 εκατ. ευρώ +30% σε σχέση με πέρυσι) αλλά στις κινήσεις που καταγράφονται εντός του ισολογισμού. Ο όμιλος έχει επενδύσει 93,3 εκατ. ευρώ σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματικών διαθεσίμων ωστόσο στο εξάμηνο παρατηρείται αύξηση του δανεισμού και μείωση των διαθεσίμων, εικόνα μάλλον ασυνήθιστη για τα ιστορικά δεδομένα της εταιρίας. Η μείωση των διαθέσιμων αποδίδεται στην καταβολή του αυξημένου φόρου κατανάλωσης λόγω αποθεματοποίησης των προϊόντων. Δηλαδή η εταιρία προκατέβαλε μέρος του φόρου με τον προηγούμενο συντελεστή φορολογίας προκειμένου να κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ανταγωνιστικές τις τιμές των προϊόντων της! Για το σκοπό αυτό η εταιρία δανείστηκε 90 εκατ. ευρώ από την Alpha bank το οποίο εξόφλησε ολοσχερώς τον Αύγουστο του 2016.
  • ΙΛΥΔΑ: Η εταιρία γύρισε σε κερδοφορία αλλά η επιστροφή έγινε με απομείωση δανειακών υποχρεώσεων ύψους 812 χιλ. ευρώ. Το μέγεθος μπορεί να φαίνεται μικρό αλλά για μια εταιρία που έχει τζίρο 1,3 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο και 4,4 εκατ. ευρώ κεφαλαιοποίηση έχει κάνει διαφορά. Η απομείωση αφορά δάνειο της Εθνικής Τράπεζας στο οποίο έχουν διαγραφεί τόκοι συμβατικοί και εξωλογιστικοί τόκοι ενώ έχουν ρυθμιστεί οι δόσεις για υπόλοιπο δανείου ύψους 2,8 εκατ. ευρώ έως το 2031.

______________________ 

Σύντομα 

Αγορά: Σε ρηχά νερά δύσκολα κανείς κολυμπάει. Αυτό που έχει πάθει η Αγορά μόνο με το 2012 μπορεί να συγκριθεί όταν τους καλοκαιρινούς μήνες η ξηρασία είχε οδηγήσει τις συναλλαγές ακόμα και στα 9,5 εκατ. ευρώ την παραμονή του δεκαπενταύγουστου.  Μέσα στο 2016 έχουν σημειωθεί δύο αρνητικά ρεκόρ τζίρου κατατάσσοντας τις δύο αυτές συνεδριάσεις  μέσα στις 10 χειρότερες από πλευράς τζίρου από ο 1998 και μετά. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι αποτιμήσεις υπάρχει το εξής παράδοξο: Οι εμποροβιομηχανικές εταιρίες έχουν αποτιμήσεις στην πλειοψηφία τους πολύ «γεμάτες» με πολλαπλασιαστές 14 και 15 φορές τα κέρδη και δύσκολα βγαίνει κανείς να αγοράσει, ενώ οι τραπεζικές μετοχές έχουν ενσωματώσει μεγάλες εκπτώσεις στις αποτιμήσεις λειτουργώντας ανασταλτικά στις πωλήσεις.  Το θετικό της υπόθεσης – αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο- είναι ότι στα ρηχά δύσκολα κανείς βουλιάζει.

Οι πέντε καλύτερες και οι δέκα χειρότερες επιδόσεις τζίρου του Γενικού Δείκτη από το 1998

Ημερομηνία Γενικός Δείκτη Τζίρος
27/12/2011                    669,49 15.153.232
30/4/2012                    699,91 14.956.585
8/8/2016                    560,39 14.941.295
3/10/2016                    569,72 14.903.111
2/9/2015                    626,46 14.578.688
18/7/2012                    613,65 13.779.417
17/8/2016                    567,49 13.676.900
10/8/2012                    618,23 11.667.507
2/1/2012                    673,71 11.324.361
14/8/2012                    621,77 9.437.952
Ημερομηνία Γενικός Δείκτη Τζίρος
15/5/2008                4.252,51 3.030.767.166
18/10/1999                5.429,25 2.268.741.184
17/9/1999                6.355,04 1.798.616.556
16/9/1999                6.321,31 1.725.370.663
29/6/2007                4.843,78 1.693.730.043

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή