Με ψηφιακή στρατηγική το 75% των εταιρειών, αλλά μόλις το 16% έχει στελέχη με eSkills

Έλλειμμα στελεχών με eSkills

 

Την ώρα που το 75% των εταιρειών δηλώνουν ότι διαθέτουν κάποιας μορφής ψηφιακή στρατηγική, μόλις το 16% απαντά ότι έχει στελέχη με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες, για να την εφαρμόσουν. Το κενό στην αγορά εργασίας για eSkills σχετίζεται με την έλλειψη στελεχών με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες. Και όλα αυτά συμβαίνουν όταν μέχρι το 2020, σύμφωνα με έρευνα της Ε.Ε., ο αριθμός των θέσεων εργασίας στον τομέα της διαχείρισης, της αρχιτεκτονικής και της ανάλυσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα αυξηθεί κατά 44%, σε σύγκριση με το 2011 και οι συναφείς θέσεις εργασίας κατά 16%.

Σύμφωνα με έρευνα της Forrester, που διενεργήθηκε μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών, οι θέσεις εργασίας, οι οποίες σχετίζονται με την Τεχνολογία, την Εξυπηρέτηση Πελατών μέσα από ψηφιακά κανάλια και τα Business Analytics, είναι -κατά κανόνα- εκείνες που είναι πιο δύσκολο να καλυφθούν. Η έρευνα της Forrester, μάλιστα, διαπιστώνει ότι το υφιστάμενο κενό στην αγορά εργασίας για eSkills όχι μόνο δεν μικραίνει, αλλά στον αντίποδα, διευρύνεται, στερώντας από τις επιχειρήσεις ένα πολύτιμο συγκριτικό “εργαλείο” για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Έτερη μελέτη, αυτή τη φορά του Fastrack to IT (FIT), που συνιστά μια ιδιωτική πρωτοβουλία της ιρλανδικής βιομηχανίας των ΤΠΕ, δείχνει ότι, τη μεγαλύτερη ζήτηση για εργατικό δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες, υψηλού επιπέδου, εκδηλώνει ο τομέας των Big Data Analytics. Την ίδια στιγμή, οι κλάδοι της Δικτύωσης και Συντήρησης Υπολογιστών, αυτός της Υποστήριξης Contact Center (Networking & PC Maintenance) και της Διαχείριση Πλατφορμών (Platform Administration) είναι εκείνοι, που υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για eSkills αρχικού επιπέδου. Εκτός από τους προαναφερθέντες, υψηλή ζήτηση για προσωπικό με ψηφιακές δεξιότητες εκδηλώνουν και όλοι οι τομείς του ΙΤ, που συνδέονται με το Internet of the Things.