Με ποσοστό 6,060% μετέχει στη Σελόντα ο Γιάννης Στεφανής.

Με ποσοστό 6,060% μετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών Σελόντα, ο ιδρυτής της κ. Γιάννης Στεφανής.
Μέσω της Hydra Estate, την οποία ελέγχει κατά 100%, ο κ. Στεφανής κατέχει 2.195.727 δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6.060%.
Η Hydra κατείχε άμεσα 381.193 δικαιώματα ψήφου επι της Σελόντα (ποσοστό 1,052%), αλλά μετά την άρση ενεχύρου 1.814.534 δικαιώματων ψήφου στην εταιρεία  από την Τράπεζα Πειραιώς (ήτοι ποσοστό 5,0077% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου) κατέχει συνολικά 2.195.727 δικαιώματα ψήφου ή το 6,060% του μετοχικού κεφαλαίου