Με «κούρεμα» 68% των δανείων η «Νίκας» πέρασε στην Chipita

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ: Στην Chipita περνά η Νίκας η οποία θα αναλάβει πλέον το δύσκολο έργο ανάκαμψης της ελληνικής αλλαντοβιομηχανίας που αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα τελευταία χρόνια.

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 27 μήνες για να ευοδωθούν οι σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και της Chipita του Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Μάλιστα αυτό επετεύχθη παρά το «διαζύγιο» που είχε προηγηθεί τον περασμένο Οκτώβριο μεταξύ της Chipita και του ολλανδικού fund Impala Invest (συμφερόντων Δημήτρη Βιντζηλαίου), του σχήματος δηλαδή που «έτρεχε» όλο αυτό το διάστημα το συγκεκριμένο σχέδιο.

Το deal αυτό ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο σε μία σειρά από αναδιαρθρώσεις δανείων που αφορούν αρκετές, μεγάλες επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, με το βασικό σχέδιο των τραπεζών να συνδυάζει «κούρεμα» στο χρέος με εύρεση στρατηγικών επενδυτών.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη «Νίκας», την περασμένη Παρασκευή (30/12/2016) υπεγράφη σύμβαση αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων της αλλαντοβιομηχανίας και των θυγατρικών εταιρειών της, με το σύνολο των δανειστριών τραπεζών (Eurobank, Alpha Bank και Attica Bank) σε συνέχεια συμφωνίας που είχε υπογραφεί στις 17/2/2016.

Τα σημαντικότερα σημεία που περιλαμβάνονται στη σύμβαση είναι τα εξής:

• Θα πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων κατά 23,3 εκατ. ευρώ. Το τμήμα της αύξησης που δεν θα καλυφθεί από τους υπάρχοντες παλαιούς μετόχους θα καλύψει η Chipita.

• Θα μεταβιβαστεί το ακίνητο της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ που βρίσκεται στον Αγιο Στέφανο Αττικής προς την Alpha Επενδυτικής Περιουσίας Κεφαλαρίου Α.Ε. στην οποία συμμετέχουν οι πιστώτριες τράπεζες, έναντι του ποσού των 17 εκατ. ευρώ.

• Το παραπάνω ακίνητο θα μισθωθεί από την εταιρεία «Νίκας».

• Ο δανεισμός της «Νίκας» θα απομειωθεί με διαγραφή κεφαλαίου και τόκων σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεών της, ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται στα 26,4 εκατ. ευρώ. Θυμίζουμε ότι στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2016 οι δανειακές υποχρεώσεις του ομίλου Νίκας ανέρχονταν σε 81,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά, στα 57,3 εκατ. ευρώ.

• Θα αυξηθεί η ονομαστική τιμή των μετοχών της «Νίκας» με συνένωση των παλαιών μετοχών με αναλογία 10 παλαιές κοινές μετοχές προς 1 νέα κοινή μετοχή (reverse split 10:1) και αντίστοιχη μείωση του συνολικού αριθμού των παλαιών μετοχών της εισηγμένης.

• Θα μειωθεί στη συνέχεια το μετοχικό κεφάλαιο της «Νίκας» μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της αλλαντοβιομηχανίας με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού ή για τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών.

Η υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης Δανειακών Υποχρεώσεων τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συναλλαγής από όλες τις αρμόδιες Αρχές.

Αναφορικά με τα μεγέθη της «Νίκας» σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2016 η εταιρεία κατέγραψε πτώση κατά 15,8% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της, ο οποίος ανήλθε στα 22,01 εκατ. ευρώ από 26,15 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Τα ενοποιημένα λειτουργικά EBITDA ανήλθαν σε 415.000 ευρώ έναντι ζημιών 212.000 ευρώ το α’ μισό του 2015, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιές 5,32 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 5,37 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2015.