Μεταξύ σοβαρού και αστείου…

Για τους εαυτούς τους, τους… διπλανούς ή τους… εξυπηρετητές τους γνώριζαν και γνωρίζουν πως και γιατί πρέπει να έχουν offshore εταιρείες και λογαριασμούς… 
Για το ελληνικό δημόσιο πως και δεν το σκέφθηκαν… να άνοιγαν καμμιά δεκαριά – δεκαπενταριά offshore accounts και να …τζόγαραν στα Παράγωγα;; 
Αφού μπορούσαν να ”μανιπιουλάρουν” τις αγορές κατά βούληση και να 100πλασίαζαν τουλάχζιστον τα κεφάλαιά τους… 
Ενα με ενάμισι δις ευρώ να έπαιζαν αρχικά συνολικά, τώρα δεν θα χρωστούσαμε cent!! 
Αχρηστοι όλοι τους… 
Αλλά που μυαλό… Μόνον για την δική τους την κονόμα σκέπτονται και ασχολούνται… 
Μία φορά θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμοι στη πατρίδα, αλλά κι αυτή την φορά τα σκ@τωσαν οι τζερεμέδες!!
* ,