Μετάβαση στα νέα πρότυπα GRI | Mikrometoxos.gr

Μετάβαση στα νέα πρότυπα GRI

03.11.2016 12:20

Πιστοποιημένη Εκπαίδευση από την ΕΥ Ελλάδος σχετικά με τις αλλαγές των νέων διεθνών προτύπων απολογισμών βιωσιμότητας GRI

Η ΕΥ, πιστοποιημένος συνεργάτης του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI), με την υποστήριξη του CSR HELLAS και του Global Compact Network Hellas, θα παρουσιάσει στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σεμιναρίου, τα νέα GRI Πρότυπα Απολογισμών Βιωσιμότητας και τις σχετικές αλλαγές από τις κατευθυντήριες οδηγίες GRI G4.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένους από το GRI εκπαιδευτές της EY, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Μαρούσι (Οδός Χειμάρρας 8B), την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, από τις 2:00 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ.

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε στελέχη οργανισμών που συντάσσουν ήδη GRI G4 απολογισμούς, αλλά και σε συμμετέχοντες με καλή γνώση των κατευθυντήριων οδηγιών GRI G4.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου για όλους τους συμμετέχοντες, ενώ το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης θα αποσταλεί απευθείας από τον Οργανισμό GRI.

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017