Μειώθηκαν οι ζημιές της ΑΓΕΤ Ηρακλής το 2014 – Μικρή άνοδος στο τζίρο λόγω την επανέναρξης των έργων υποδομής

Μικρή άνοδο στον κύκλο εργασιών και δραστική μείωση των ζημιών κατέγραψε το 2014 ο όμιλος εταιρειών ΑΓΕΤ Ηρακλής, μέλος του γαλλικού ομίλου Lafarge.
Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 236,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 0,5% σε σχέση με το 2013. Όπως αναφέρει η διοίκηση, η  μικρή άνοδος οφείλεται στη σχετική βελτίωση της ελληνικής αγοράς οικοδομικών υλικών, με βασικό μοχλό τα δημόσια και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομής, ενώ η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα.
Οι εξαγωγές επηρεάστηκαν από την αρνητική εξέλιξη του δείκτη ισοτιμίας Ευρώ/Δολαρίου σε σχέση με το 2013.
Τα αποτελέσματα ebitda ήταν αρνητικά κατά 13,7 εκατ. ευρώ έναντι 131,1 εκατ. ευρώ το 2013 και το καθαρό αποτέλεσμα από ζημίες 136,3 εκατ. ευρώ το 2013 διαμορφώθηκε σε ζημίες 40,7 εκατ. ευρώ το 2014.
Σημειώνεται πως τα οικονομικά αποτελέσματα του 2013 επηρεάστηκαν από την εφ’ άπαξ επίδραση, μετά από αναβαλλόμενους φόρους, ύψους 83,3 εκατ.  από την οριστική παύση λειτουργίας του εργοστασίου της Χαλκίδας
Τo 2014 ο όμιλος και η εταιρεία  συνέχισαν την υλοποίηση μέτρων μείωσης του λειτουργικού κόστους και βελτιστοποίησης των παραγωγικών, εφοδιαστικών και διοικητικών λειτουργιών ενώ παράλληλα εντείνουν τις προσπάθειές τους για αξιοποίηση ευκαιριών προώθησης καινοτομικών προϊόντων και λύσεων τόσο στην εγχώρια όσο και τις διεθνείς αγορές.
Οι επενδύσεις του ομίλου το 2014 ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 7,7 εκατ. ευρώ το 2013. Επικεντρώθηκαν στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ασφάλειας και εργασιακής Υγείας, της περιβαλλοντικής απόδοσης, της ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο, της αειφόρου ανάπτυξης, της ενέργειας και της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων
«Οι εκτιμήσεις για το 2015 παραμένουν αβέβαιες, με την εσωτερική αγορά να παραμένει σταθερή χάρη στα έργα υποδομής, ενώ η ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα», αναφέρει η διοίκηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής.