Μεγάλος κερδισμένος το ελληνικό Δημόσιο από τα πολλαπλά Jackpot

ΟΠΑΠ: Όσοι πιστεύουν ότι ο μεγάλος κερδισμένος από τα πολλαπλά Jackpot είναι ο ΟΠΑΠ τότε σίγουρα κάνουν ένα μεγάλο λάθος.

Μεγάλος κερδισμένος είναι το ελληνικό Δημόσιο, αφού έχει πολλαπλά λαμβάνειν από την αύξηση του τζίρου.

Για παράδειγμα σε κάθε 100 ευρώ που παίζονται το δημόσιο λαμβάνει:

α) 10% φόρο από τα κέρδη των νικητών που είναι πάνω από 100 ευρώ

β) 30% φόρο πάνω στο καθαρό έσοδο (τζίρος μείον κέρδη νικητή)

γ) 26% εταιρικό φόρο πάνω στα κέρδη της επιχείρησης και

δ) 10% πάνω στα διανεμόμενα μερίσματα της εταιρίας.