Μεγάλες αλλαγές φέρνει ο νέος νόμος σχετικά με την προστασία των κατοικίδιων ζώων