Μείωση 9,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Ιουνίου

Μείωση 9,4% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία του Ιουνίου σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιουνίου 2015, έναντι μείωσης 12,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2015 προς το 2014, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2015 – Ιουνίου 2016, σε σύγκριση με τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, παρουσίασε μείωση κατά 13,0%, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

7453e686dc1640068cf00e700ce79120

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 9,4% το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, προκύπτει από τις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 17,8%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 9,3%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ποτών, ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα και χημικών προϊόντων.

Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 9,4% το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 7,3%.

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 12,7%.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 7,3% το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 27,5%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 7,0%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ποτών, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, προϊόντων από ελαστική και πλαστική ύλη και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 12,7% το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων κατά 10,4%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 12,7%.

Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: καπνού, ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, χημικών προϊόντων και βασικών μετάλλων.

Επίσης, η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς στη Βιομηχανία κατά 12,7% το μήνα Ιούνιο 2016, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2015, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς Ευρωζώνης κατά 2,1%.

Τη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς εκτός Ευρωζώνης κατά 18,2%.