Μείωση πωλήσεων και κερδών για την Coca Cola Hellenic στο 2014 | Mikrometoxos.gr

Μείωση πωλήσεων και κερδών για την Coca Cola Hellenic στο 2014

18.02.2015 11:16

Μείωση της κερδοφορίας της 5,4% εμφάνισε η Coca Cola ΗΒC το 2014, καθώς τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της ανήλθαν στα 277,4 εκατ. ευρώ. Πτώση 5,3%, στα 6,51 δισ. ευρώ είχε στα καθαρά έσοδα από πωλήσεις.

 

Το δ’ τρίμηνο, η εταιρία εμφάνισε κέρδη 30,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα 11,4% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις να διαμορφώνονται στο 1,51 δισ. ευρώ, μειωμένα 4,1%.

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρία:

• Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν στη διάρκεια του τριμήνου σε σύγκριση με το περασμένο τρίμηνο, ενώ καταγράφηκαν καλές επιδόσεις στη Ρωσία, τη Νιγηρία, την Πολωνία, την Αυστρία και την Ελλάδα. Και στους τρεις τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε καταγράφηκε βελτίωση στην τάση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με την τάση που καταγράφηκε το εννεάμηνο του έτους, με αποτέλεσμα ελαφρώς καλύτερους από τους αναμενόμενους όγκους πωλήσεων για το σύνολο του έτους.

• Στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούμαστε, το μερίδιο αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία συνέχισε να αυξάνεται στο τέταρτο τρίμηνο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ή να παραμείνει σταθερό το μερίδιο για το σύνολο του έτους σε 16 αγορές στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών και σε 10 αγορές στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών.

• Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά έσοδα από τις πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση συνέχισαν να βελτιώνονται, παρά τη μικρή μείωση του ρυθμού βελτίωσης σε σχέση με αυτόν που καταγράφηκε τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, με αποτέλεσμα αύξηση 2,5% για το σύνολο του έτους.

• Στο τρίμηνο, οι καλύτερες από τις αναμενόμενες τιμές πρώτων υλών στη διάρκεια του τριμήνου αντιστάθμισαν εν μέρει τις σημαντικές δυσμενείς νομισματικές μεταβολές που καταγράφηκαν ιδιαίτερα μετά το δεύτερο μισό του Νοεμβρίου, οι οποίες ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις μας κατά €15 εκατ.

• Η συνέχιση των δυσμενών νομισματικών μεταβολών και των χαμηλών επιπέδων του όγκου πωλήσεων στη διάρκεια του έτους αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τις πρωτοβουλίες αύξησης των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης της τελικής τιμής των προϊόντων μας και του βελτιωμένου μείγματος συσκευασίας, καθώς και τη μείωση του κόστους πρώτων υλών, με αποτέλεσμα χαμηλότερα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε σχέση με πέρυσι. Το περιθώριο των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών σε ετήσια βάση διατηρήθηκε, σε γενικές γραμμές, σταθερό.

• Τα συγκρίσιμα βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα οποία κατέγραψαν πτώση 5,6%, ευνοήθηκαν από την αναχρηματοδότηση του χρέους το 2013.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ύψους 0,36 λεπτών του ευρώ ανά μετοχή (2013: €0,354 ευρώ).

Ο κ. Δημήτρης Λόης, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, δήλωσε:

«Η εταιρεία μας, εστιάζοντας στην επιτυχή εκτέλεση της εμπορικής στρατηγικής της στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, κατέγραψε θετικές επιδόσεις σε μια δύσκολη χρονιά. Πιο συγκεκριμένα, αυξήσαμε το μερίδιο αγοράς, διατηρήσαμε το περιθώριο κέρδους και καταγράψαμε ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές.

Το 2015 θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τη στρατηγική μας μέσα από ένα ευρύ φάσμα προγραμματισμένων ενεργειών, που περιλαμβάνουν από τη βελτίωση του όγκου πωλήσεων μέσω προωθητικών πρωτοβουλιών, την έμφαση στην προσιτότητα των τιμών των προϊόντων μας και τη συνέχιση λήψης μέτρων βελτίωσης αποδοτικότητας, η αποτελεσματικότητα των οποίων έχει αποδειχθεί στην πράξη.

 

Οι προσπάθειες αυτές, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του κόστους πρώτων υλών, θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση των συνεπειών της νομισματικής αστάθειας και της συνακόλουθης αβεβαιότητας σε ορισμένες βασικές αγορές μας. Αναμένουμε μία χρονιά με αντιξοότητες, αλλά αισιοδοξούμε ότι η εταιρεία μας θα αποδείξει τη δυναμική της εν μέσω του περιβάλλοντος αυτού».

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017