Μία 5άδα εισηγμένων: Παρατηρήσεις, αναφορές και επισημάνσεις… | Mikrometoxos.gr

Μία 5άδα εισηγμένων: Παρατηρήσεις, αναφορές και επισημάνσεις…

14.07.2016 01:01

FOURLIS: Βελτιωμένες τάσεις σε ένα εποχικά μικρό τρίμηνο. Αύξηση τιμής στόχου λόγω μειωμένου ρίσκου χώρας. Παραμένει η σύσταση ‘Αγορά’.

Η εταιρεία Φουρλής ανακοίνωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο 2016 με τα έσοδα να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις μας και τις μέσες εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ ένα έκτακτο στοιχείο κόστους είχε ως αποτέλεσμα το EBITDA και τα καθαρά κέρδη να είναι χαμηλότερα των εκτιμήσεων της αγοράς (σε απόλυτες αξίες η υστέρηση ήταν ωστόσο πολύ μικρή).

Σχετική εικόνα

Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα EUR 92εκ. (+4% σε ετήσια βάση), το EBITDA διαμορφώθηκε στα EUR 3,0εκ. (έναντι EUR 1,1εκ. το 1ο τρίμηνο 2015), ενώ οι καθαρές ζημιές έφτασαν τα EUR 3,2εκ. (έναντι ζημιών EUR 5,2εκ. το 1ο τρίμηνο 2015).

Μετά την πρόσφατη συμφωνία του Eurogroup, έχουμε αφαιρέσει το συντελεστή έκπτωσης που εφαρμόζαμε στη δίκαιη αξία της μετοχής, οδηγώντας την τιμή στόχο στα EUR 5,00/μετοχή.

Αγορά: Αμετάβλητη Σύσταση

Τρέχουσα Τιμή: EUR 3,4800

Τιμή-Στόχος: EUR 5,0000

Προηγούμενη Τιμή-Στόχος: EUR 4,2000

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ από inbroker.gr

  Τελευταίων 7 ημερών 3,250 3,650 -0,29 58.036 280 202.277
  Τελευταίων 30 ημερών 3,020 3,960 2,96 847.110 1.888 3.008.696
  Τελευταίων 3 μηνών 2,700 3,960 20,00 3.418.064 5.483 11.437.149
  Τελευταίων 6 μηνών 2,000 3,960 24,73 6.305.584 11.803 18.883.350
  Τελευταίων 12 μηνών 1,900 3,960 37,01 12.468.655 24.225 34.787.449

____________

 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Οι ζημιές περιόδου διαμορφώθηκαν σε 8,7 εκατ. ευρώ από ζημιές 5 εκατ. ευρώ  δεχόμενες την αρνητική επίδραση 3,8 εκατ. ευρώ από ισοτιμίες. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε κατά 5 εκατ. ευρώ από το τέλος του 2015  και περίπου 138 εκατ. ευρώ από το περυσινό α’ τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο έδειξε κάποια σημεία συγκράτησης των ζημιών, υπάρχει το ελαφρυντικό των αρνητικών ισοτιμιών που πιθανόν να εξομαλυνθούν στην πορεία της χρήσης. Επενδυτικά πάντως η εξισορρόπηση των αποτελεσμάτων είναι προτεραιότητα πριν από οτιδήποτε άλλο.

Πως διαμορφώθηκε το α’ τρίμηνο της Intralot

Σε χιλ. ευρώ Q1:15 Q1:16 Y-o-Y (%)
Πωλήσεις 347.700 335.200 -3,6%
Λειτουργικά Κέρδη 44.832 47.346 5,6%
Περιθ. Λειτ. Κερδών 12,9% 14,1% +123 bps
Καθαρά Κέρδη -8.920 -12.012 -34,7%
Περιθ. Καθαρών Κερδών -2,6% -3,6% -102 bps

Αναφορικά με την ολοκλήρωση της εξαγοράς μεριδίου 49% της Eurobet, γνωστοποίησε ότι το κόστος της συναλλαγής θα ανέλθει στα €19,5 εκ. Το ποσό θα καταβληθεί ως εξής: €5,85εκ. προκαταβολή και το υπόλοιπο ποσό σε δόσεις κατά τη διάρκεια περιόδου 18 μηνών. Ο δείκτης EV/Ebitda για την εξαγορά του μεριδίου διαμορφώθηκε σε περίπου 5x.

 

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ από inbroker.gr

  Τελευταίων 7 ημερών 0,862 0,900 -0,22 429.606 147 384.334
  Τελευταίων 30 ημερών 0,820 1,020 -11,09 2.172.936 1.677 1.999.245
  Τελευταίων 3 μηνών 0,820 1,160 -13,65 8.519.812 6.803 8.655.157
  Τελευταίων 6 μηνών 0,820 1,210 -22,59 14.325.507 10.958 15.241.083
  Τελευταίων 12 μηνών 0,820 1,760 -40,92 21.281.976 18.218 25.232.707

____________

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: ‘Ηταν η πρώτη εταιρία που ανακοίνωσε κάποια από τα μεγέθη του εξαμήνου χωρίς να δώσει την τελική γραμμή αλλά δίνοντας μια πολύ ικανοποιητική γεύση για το τι έγινε στις πρώτες 91 ημέρες της χρονιάς. Συγκεκριμένα ο όμιλος κινήθηκε πάνω από τον πήχη των εκτιμήσεων της διοίκησης σε επίπεδο πωλήσεων (+20%, στα 66,2 εκατ. ευρώ) με την εγχώρια Αγορά να βρίσκεται 16% υψηλότερα σε σχέση με το περυσινό α’ τρίμηνο και τις Αγορές της Ανατολικής Ευρώπης να κινούνται με 22%.

Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 44% στα 5,3 εκατ. ευρώ κερδίζοντας 138 μονάδες βάσης στο περιθώριο κερδοφορίας. Σε επίπεδο τζίρου το πρώτο τρίμηνο αποτελεί το καλύτερο ξεκίνημα όλων των εποχών και η δυναμική του αποδίδεται στην προσθήκη των νέων σημάτων Polypack, Ava, Noxzema.
Πλέον ο στόχος για την χρονιά σε επίπεδο πωλήσεων έχει αναθεωρηθεί θετικότερα στα 300 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη κοντά στα 34 εκατ. ευρώ και η καθαρή κερδοφορία στα 22,4 εκατ. ευρώ.

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων της Εταιρείας από την εταιρεία Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 6,4 εκ. ευρώ.

Η Εταιρεία έχει από τον Δεκέμβριο του 2015 διακόψει τη συνεργασία με την Μαρινόπουλος Α.Ε., την οποία και δεν προμηθεύει πλέον με προϊόντα. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται κάποιο ποσοστό του τρέχοντος κύκλου εργασιών της Εταιρείας που να αντιπροσωπεύει η συνεργασία αυτή.

Η Εταιρεία δεν θα προβεί σε προβλέψεις εις βάρος των αποτελεσμάτων της και θα αναμένει την εξέλιξη της κατάστασης, προκειμένου να επανεξετάσει την θέση της.

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ από inbroker.gr

  Τελευταίων 7 ημερών 7,790 8,620 -3,09 338.141 427 2.703.570
  Τελευταίων 30 ημερών 7,790 9,100 -12,78 904.650 1.277 7.644.304
  Τελευταίων 3 μηνών 7,790 9,800 -7,65 1.431.969 2.767 12.469.819
  Τελευταίων 6 μηνών 6,560 9,800 -1,88 1.984.923 3.988 16.568.739
  Τελευταίων 12 μηνών 6,560 9,800 18,94 3.079.460 6.374 24.433.646

____________

ΤΙΤΑΝ ΑΕ: Η τελική γραμμή εδώ λειτουργεί παραπλανητικά αφού υπάρχουν δύο σημαντικά έκτακτα αποτελέσματα που λειτουργούν παραμορφωτικά τόσο στο α’ τρίμηνο του 2015 όσο και στο φετινό πρώτο τρίμηνο. Οι συναλλαγματικές διαφορές ήταν κατά αρχάς θετικές πέρυσι κατά 27 εκατ. ευρώ ενώ φέτος έχουν γυρίσει σε αρνητικές κατά 25,1 εκατ. ευρώ. Η αρνητική διαφορά αποδίδεται κυρίως στην υποτίμηση του Αιγυπτιακού νομίσματος τον Μάρτιο κατά 15%.

Αφήνοντας έξω τους μη επαναλαμβανόμενους παράγοντες τα μεγέθη ήταν ικανοποιητικά με την αγορά της Αμερικής να τριπλασιάζει την λειτουργική της επίδοση και την Αίγυπτο να υπερδιαπλασιάζει τα λειτουργικά κέρδη. Το συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα παρουσίασε βελτίωση κατά 87% το οποίο μάλιστα συνοδεύτηκε από οργανικές ροές 24 εκατ. ευρώ  (έναντι 54 εκατ. ευρώ εκροές πέρυσι) κατεβάζοντας τον τραπεζικό δανεισμό στα 605 εκατ. ευρώ έναντι 621 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Θετικά ακόμα στοιχεία τα οποία θα βγουν στην πορεία της χρονιάς είναι οι μειωμένες σε σχέση ανάγκες για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης καθώς και  η δυναμική ζήτησης που καταγράφεται στα Βαλκάνια.
Από την άλλη μεριά η Ελληνική αγορά παρέμεινε σε χαμηλούς ρυθμούς παρουσιάζοντας αρνητικούς ρυθμούς σε πωλήσεις και λειτουργικά αποτελέσματα. Η συνεισφορά της πλέον είναι κοντά στο 18% ενώ αν εξαιρεθούν οι εξαγωγές το νούμερο πέφτει κάτω από το 10%. Η προοπτική για το υπόλοιπο της χρονιάς παραμένει συνολικά αισιόδοξη καθώς η εταιρία είναι ικανοποιητικά τοποθετημένη στην αγορά των ΗΠΑ ενώ και η Αίγυπτος βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης.

Σε αναβάθμιση της σύστασης για την ΤΙΤΚ σε “buy” από “neutral” προχώρησε η Citigroup, αυξάνοντας παράλληλα την τιμή-στόχο για τη μετοχή  στα 22,50 ευρώ ανά μετοχή. (περιθώρια ανόδου 4,00 ευρώ και +21,6%).

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ από inbroker.gr

  Τελευταίων 7 ημερών 17,430 18,600 2,78 798.659 2.957 14.244.738
  Τελευταίων 30 ημερών 17,430 21,270 -10,63 1.488.656 7.600 27.423.370
  Τελευταίων 3 μηνών 17,320 22,400 3,64 3.143.459 18.303 60.262.255
  Τελευταίων 6 μηνών 14,860 22,400 6,32 7.108.774 39.327 129.767.578
  Τελευταίων 12 μηνών 14,860 22,400 -4,64 11.894.114 70.543 220.192.165

_____________

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Νέα, χαμηλότερη τιμή-στόχο για την μετοχή των ΕΛΠΕ και συγκεκριμένα στα 5,8000 από 6,5000 ευρώ έδωσε προ μηνός η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της στην οποία διατηρεί την σύσταση “ΑΓΟΡΑ” για τον τίτλο τους.

Οι αναλυτές της παρατηρούν ότι ακολούθησαν πιο συντηρητικές προβλέψεις για τα ΕΛΠΕ οι οποίες συντελούν στην μείωση της εκτίμησης για τις ελεύθερες ταμειακές ροές κατά 800 εκατ. ευρώ ως το 2020. Παράλληλα, η μείωση του ρίσκου χώρας μετά και την τελευταία συμφωνία με τους δανειστές τους επιτρέπει να μειώσουν το κόστος κεφαλαίου κατά 40 μονάδες βάσης. Με περιθώριο ανόδου 62% από τα τρέχοντα επίπεδα της μετοχής, η IBG διατηρεί την σύσταση “ΑΓΟΡΑ”.

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΤΟΧΗΣ από inbroker.gr

  Τελευταίων 7 ημερών 3,540 3,670 -1,93 394.327 1.738 1.420.952
  Τελευταίων 30 ημερών 3,130 3,970 -3,26 2.402.167 9.632 8.741.939
  Τελευταίων 3 μηνών 3,130 4,330 1,71 9.847.347 32.211 38.100.151
  Τελευταίων 6 μηνών 2,740 4,330 -5,82 21.073.715 68.925 78.707.570
  Τελευταίων 12 μηνών 2,740 5,650 -13,59 34.080.238 117.319 137.963.604

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017