Μία εικόνα, χίλιες λέξεις…

Τι μέρα κι αυτή… και πόσες ευχές περικλείει…