Μέχρι στιγμής οι τράπεζες ήταν συνεπείς σε αυτά που δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν

Αξιοποιούν την περιουσία τους, βελτιώνουν φερεγγυότητα και ρευστότητα

Οι πωλήσεις συμμετοχών συνεχίζονται εντός και εκτός Ελλάδας. Που υπάρχουν ακόμα θυγατρικές που θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν

______

Aπό τον Μάνο Χατζηδάκη

______

Οι κεφαλαιακές δράσεις προχωρούν και όπως φαίνεται το αντίκτυπο τους θα  καταγραφεί στο δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς. Και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες μέσα στον Ιούλιο παρουσίασαν κινητικότητα ωστόσο υπάρχει ακόμα αρκετή ουρά από πωλούμενα πάγια ή θυγατρικές. Σύμφωνα με τα πλάνα κεφαλαιακής ενίσχυσης οι ελληνικές τράπεζες θα συνεχίσουν την ρευστοποίηση των θυγατρικών τους και το 2017 αναζητώντας μια καλύτερη επενδυτική συγκυρία. Μέχρι στιγμής οι ελληνικές τράπεζες ήταν συνεπείς σε αυτά που δεσμεύθηκαν να υλοποιήσουν μετά τα τεστ αντοχής του περυσινού Οκτωβρίου.

Με τις πωλήσεις των θυγατρικών τους οι τράπεζες επιτυγχάνουν δύο στόχους: Αφενός αυξάνουν την ρευστότητα τους και παράλληλα μειώνουν την έκθεση τους σε έντοκα στοιχεία ενεργητικού τα οποία απαιτούν κεφάλαιο φερεγγυότητας. Για κάθε ένα δις ευρώ δανείων που βγαίνει από τον ισολογισμό απελευθερώνονται άμεσα 80 εκατ. ευρώ από τον βασικό δείκτη φερεγγυότητας. Στην πραγματικότητα το νούμερα αυτό είναι υψηλότερο: Οι τράπεζες προκειμένου να έχουν κάποιο περιθώριο ασφαλείας κινούνται πιο συντηρητικά διατηρώντας μεγαλύτερες δεσμεύσεις σε εποπτικά κεφάλαια. Έτσι τα κεφάλαια που απελευθερώνονται είναι κατά 50% υψηλότερα δίνοντας έτσι την δυνατότητα να υποστηριχθούν μεγαλύτερες απομειώσεις δανείων –αν χρειαστεί-.

Την ίδια στιγμή η ρευστότητα βοηθάει στην μείωση του «ακριβού» ELA χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το επιτοκιακό περιθώριο βελτιώνεται. Και τούτο διότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν συνήθως καλύτερα επιτοκιακά περιθώρια στις Βαλκανικές θυγατρικές τους. Ο συνδυασμός όμως των ωφελημάτων στην παρούσα φάση δείχνει να γέρνει την πλάστιγγα υπέρ της πώλησης των θυγατρικών ακόμα και αν αυτή γίνει σε έκπτωση σε σχέση με τα κεφάλαια των τραπεζών.

Όπως και να έχει μετά την Finansbank, την Πειραιώς Αιγύπτου και την Alpha bank Βουλγαρίας το επόμενο σετ εκποιήσεων δείχνει ότι η προσπάθεια συνεχίζεται περιλαμβάνοντας οργανικές και μη συμμετοχές. Συγκεκριμένα:

Alpha bank: Η πώληση τoυ Hilton βρίσκεται στο δεσμευτικό στάδιο με τις πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις προσφορές να κινούνται στα 170 – 180 εκατ. ευρώ στις οποίες περιλαμβάνεται και ο τραπεζικός δανεισμός του ομίλου. Σε αυτή την περίπτωση η διοίκηση της Alpha bank έχει επισημάνει στην πρόσφατη τηλεδιάσκεψη ότι το αποτέλεσμα θα είναι κεφαλαιακά ουδέτερο βελτιώνοντας μόνο την ρευστότητα του ομίλου. Οι επόμενες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης από πωλήσεις θυγατρικών περιλαμβάνουν τις συμμετοχές σε Βαλκάνια με πιθανότερo σενάριο ωστόσο την μετάθεση τους για το 2017.

Εθνική Τράπεζα: Την Παρασκευή 8 Ιουλίου εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Αστέρα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος (ακίνητα) στην τιμή των 5 ευρώ ανά μετοχή.  Το τίμημα των 394 εκατ. ευρώ που θα εισπραχθεί από την πώληση στο fund Apollo επιμερίζεται κατά 94 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και το υπόλοιπο θα ενισχύσει την ρευστότητα της Εθνικής Τράπεζες. Μετά την Finansbank επόμενη κίνηση κεφαλαιακής ενίσχυσης είναι η ολοκλήρωση του deal της πώλησης της NBGI μέσα στο 2016. Εντός του 2017 φαίνεται να έχει μετατεθεί ο σχεδιασμός για την πώληση των θυγατρικών στα Βαλκάνια καθώς και της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Τράπεζα Πειραιώς: Πριν το τέλος του 2016 θα ολοκληρωθεί η πώληση του 26% της Πειραιώς Κύπρου. Η τράπεζα θα προχωρήσει σε πώληση μέρους των μετοχών που κατέχει και στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί αύξηση κεφαλαίου με συμμετοχή των νέων μετόχων. Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας αναμένεται αύξηση του Core Tier 1 κατά 15 μονάδες βάσης κυρίως λόγω της μείωσης του σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικού κατά περίπου 560 εκατ. ευρώ, από τη μη ενοποίηση της Πειραιώς Κύπρου.

Eurobank: Η πώληση του 80% της Eurolife στο κοινοπρακτικό σχήμα Fairfax/Omers θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2016 αναμένοντας πλέον μόνο τις εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές. Από την πώληση του 80% η Eurobank θα βελτιώσει την ρευστότητα της κατά 316 εκατ. ευρώ αυξάνοντας τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CET1) κατά 26 μονάδες βάσης.  Η Eurobank έχει θυγατρικές στα Βαλκάνια (μεγαλύτερη συμμετοχή σε Βουλγαρία και Ρουμανία) για τις οποίες ωστόσο δεν υπάρχει σχεδιασμός πώλησης εντός του 2017.

Στις τραπεζικές θυγατρικές τους οι ελληνικές τράπεζες έχουν ακόμα περίπου 26 δις ευρώ σε χορηγήσεις που θα μπορούσαν εκτός από την βελτίωση της ρευστότητας να απελευθερώσουν έως και 3 δις ευρώ σε κεφάλαια από τους δείκτες φερεγγυότητας. Η κατάσταση ωστόσο στην Ευρώπη φαίνεται ότι δυσκολεύει και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές τράπεζες οι οποίες πιθανόν να κληθούν να ρευστοποιήσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στα Βαλκάνια κρατώντας τα τιμήματα χαμηλά. Αυτό θα είναι κάτι που θα το γνωρίζουμε ένα μηνά μετά την ανακοίνωση των τεστ αντοχής καθώς οι Ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν περιθώριο έως τις 31 Αυγούστου να ανακοινώσουν τα πλάνα κεφαλαιακής ενίσχυσης τα οποία πιθανώς να περιλαμβάνουν κινήσεις αντίστοιχες με αυτές που αποφάσισαν πέρυσι το Φθινόπωρο και οι ελληνικές τράπεζες.

Οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών και το ύψος των χορηγήσεων ανά χώρα

Σε εκατ. ευρώ Alpha Bank Eurobank Εθνική Τράπεζα Πειραιώς
Χώρα/Χορηγήσεις Μικτά δάνεια Μικτά δάνεια Μικτά δάνεια Καθαρά δάνεια
Κύπρος 5.233 1.577 800
Ρουμανία 2.839 2.244 1.400 743
Βουλγαρία 2.654 2.600 851
Σερβία 701 865 700 254
Ουκρανία 35
Λουξεμβούργο 326
Αφρική – Μάλτα 300
ΦΥΡΟΜ 1.000
Αλβανία 365 200 201
Σύνολο 9.138 7.666 7.000 2.084

 

Πηγή:Beta Χρηματιστηριακή, Ισολογισμοί τραπεζών Q1:2016

* ,