Μέριμνα για τις χώρες που βγαίνουν από το ευρώ ζητούν Ευρωπαϊκή Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ

Κατέθεσαν πρόταση να συμπεριληφθεί στο σχέδιο του προϋπολογισμού του 2016
Υπερ της θέσπισης ενός προγράμματος στήριξης των χωρών που θα πρέπει να βγουν από την Ευρωζώνη τάσσονται τέσσερις ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, προτείνοντας να συμπεριληφθεί ειδική μέριμνα στον προϋπολογισμό του 2016.
Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL (Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά), στην οποία μετέχουν και οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν νέα πρόταση στην οποία προτείνουν:
“16 β. τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός προγράμματος στήριξης των χωρών των οποίων η συνέχιση της παραμονής στη ζώνη του ευρώ έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι βιώσιμη, και το οποίο να παρέχει τη δέουσα αντιστάθμιση για τις ζημίες που θα υποστούν από μια έξοδο κατόπιν διαπραγματεύσεων από τη ζώνη του ευρώ·”