ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: LONG με ημερήσιο stop το 374, το 384 κοντινή κύρια αντίσταση

MYTIΛΗΝΑΙΟΣ

LONG με ημερήσιο stop το 374

Το 384 κοντινή κύρια αντίσταση που διάσπαση μπορεί να δώσει κίνηση στο 395 σε πρώτη φάση

 

* ,