ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Τι δείχνει – μεταξύ άλλων – η λογιστική κατάσταση | Mikrometoxos.gr

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Τι δείχνει – μεταξύ άλλων – η λογιστική κατάσταση

27.05.2015 15:34

ΜΥΤΙΛ: Ο όμιλος παρά την μείωση του τζίρου του από τα 343 εκατ. ευρώ στο περυσινό 3μηνο στα 322 εκατ. ευρώ εφέτος, αύξησε την κερδοφορία του στα 23,6 εκατ. ευρώ από 16,1 εκατ. ευρώ στο 2014.

Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν σε 74,13 εκατ. από 67,7 εκατ. στο  3μηνο του 2014. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές γύρισαν αρνητικές σε 42,3 εκατ. από θετικές 76,6 εκατ. στο τρίμηνο του 2014.

Ο όμιλος ανέβασε οριακά τον καθαρό δανεισμό του στα 427,8 εκατ. ευρώ από τα 423,3 εκατ. ευρώ στο 2014. Ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο υγιές 0,45.

Με τιμή μετοχής στα 6,2000 ευρώ και κεφαλαιοποίηση στα 725 εκατ. ευρώ το Ρ/BV διαμορφώνεται σε 0,76. (Καθαρή θέση μετόχων 31.3.2015: 951,2 εκατ. από 909,5 εκατ. στις 31.12.2014)

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για το α’ τρίμηνο του 2015 ανέρχεται για τον Όμιλο σε 1.819 και 75 για την εταιρεία. Αντίστοιχα για την 31/03/2014 ανήλθε για τον ‘Όμιλο σε 1.778 άτομα και για την εταιρεία στα 61.

Για αμοιβές σε μέλη του δ.σ. και σε δ/ντικά στελέχη κατέβαλε το ποσό των 3 εκατ. ευρώ.

Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 342,7 εκατ. για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.

Ιδέτε και http://mikrometoxos.gr/%CE%9C%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9B%CE%97%CE%9D%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%9F%CE%B9-%CF%80%CF%89%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9F%CE%BC%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017