ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε… γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015 | Mikrometoxos.gr

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε… γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015

16.03.2015 17:55

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της με βάση τον Κανονισμό της “Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών” (ΕΧΑΕ), η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2015, το οποίο έχει ως εξής:

Δημοσίευση Στοιχείων και Πληροφοριών χρήσης 2014: Τρίτη 17 Μαρτίου 2015. Τα Στοιχεία και Πληροφορίες καθώς και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2014 θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.moh.gr (Ενημέρωση Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία / Ετήσιες Οικονομικές Εκθέσεις) καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.helex.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Δευτέρας 16 Μαρτίου 2015.

Τηλεδιάσκεψη: Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 στις 17:30 τοπική ώρα.

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών: Τρίτη 17 Μαρτίου 2015.

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2014.

 

ΜΑΡΟΥΣΙ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017