ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων | Mikrometoxos.gr

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.: Ανακοίνωση Επιχειρηματικών Εξελίξεων

27.06.2016 15:40

Η MV Upstream Tanzania Limited (εφεξής MV Upstream – έδρα Κύπρος) είναι 100% θυγατρική της Motor Oil Vegas Upstream Limited (έδρα Κύπρος). Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατέχει το 65% των μετοχών της Motor Oil Vegas Upstream Limited με το υπόλοιπο 35% να ανήκει στην εταιρεία Vegas Oil and Gas Limited. Για τη συμμετοχή της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. στην Motor Oil Vegas Upstream Limited δόθηκε ειδική άδεια από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 8ης Ιουνίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 23 α του Κ. Ν. 2190 / 1920.

Η Otto Energy (Tanzania) Pty Limited (εφεξής Otto – έδρα Αυστραλία) είναι θυγατρική της Otto Energy Limited, εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Αυστραλίας (ASX).

Tο Kilosa-Kilombero είναι ένα χερσαίο οικόπεδο έρευνας υδρογονανθράκων, συνολικής έκτασης 17.625 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Τα δικαιώματα έρευνας και εξόρυξης στο συγκεκριμένο οικόπεδο διαθέτει η Κοινοπραξία των εταιρειών Otto (σήμερα 50%), Swala Oil and Gas (Tanzania) plc, (εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Dar es Salaam-25%), και Tata Petrodyne (μέλος του Ινδικού Tata Group- 25%). Διαχειριστής της εξόρυξης είναι η Swala Oil and Gas (Tanzania) plc.

Ως αντάλλαγμα για την ανωτέρω παραχώρηση η MV Upstream θα καταβάλει στην Otto ποσό 2,3 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ ως συνεισφορά σε τμήμα των πραγματοποιηθέντων εξόδων αυτής  και επί πλέον θα καταβάλει σε αυτήν τις δαπάνες που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της Otto στην επικείμενη γεώτρηση μέχρι του ποσού των 2 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ. Σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος και ανάγκης νέας γεώτρησης για την εκτίμησή του η MV Upstream θα επωμισθεί μέρος των σχετικών δαπανών της Otto μέχρι ποσού 1 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στις εγκρίσεις των αρχών της Τανζανίας και των υπολοίπων δύο εταίρων (SWALA Energy και Tata Petrodyne).

Σε περίπτωση εξελίξεων αναφορικά με τα παραπάνω, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. θα προβαίνει σε ανακοινώσεις για την πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Μαρούσι 27 Ιουνίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017