ΜΙG: Mέσα σε μία 4ετία χάθηκαν 1,5 δισ. ιδίων κεφαλαίων της... - Mikrometoxos.gr | Mikrometoxos.gr

ΜΙG: Mέσα σε μία 4ετία χάθηκαν 1,5 δισ. ιδίων κεφαλαίων της…

03.04.2015 06:27

MIG: Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ανέρχεται σε 500,6 εκατ. ευρώ και όχι σε 922 εκατ. που διαβάζουμε στις ανακοινώσεις και στις αναμεταδόσεις… Κι αυτό γιατί πρέπει να αφαιρούνται τα δικαιώματα των μη ελεγχόμενων συμμετοχών των μετόχων της.

 

Αλλά αυτό δεν έχει τόση μεγάλη σημασία, όση αυτή του δανειακού ανοίγματος του ομίλου που ανέρχεται σε 1,61 δισ. ευρώ τουτέστιν 3,2 φορές τα ίδια κεφάλαιά του. [δανεισμός 1752 εκατ. – 140,6 εκατ. των ταμειακών διαθεσίμων του].
Μειώθηκαν μεν οι ζημίες χρήσης 2014 σε 168 εκατ. ευρώ από τα 227 εκατ. ευρώ του 2013, αλλά δεν παύει να είναι… 168 εκατ. ευρώ…
Και να μην ξεχνάει κανείς ότι στη χρήση 2010 τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 2 δισ. ευρώ και με τον καθαρό δανεισμό της στα 1,64 δισ. ευρώ.
Δηλαδή σε μία 4ετία χάθηκαν 1,5 δισ. ιδίων κεφαλαίων της!!
*Τα όσα αναγράφονται στη στήλη είναι προιόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν αποτελούν προτροπή αγοράς, πώλησης ή διακράτησης μετοχών

Shortlink:

Επικοινωνία | Ταυτότητα | Όροι Χρήσης
Mikrometoxos.gr 2017