ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ -/ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

1 ΕΚΤΕΡ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (ΚΟ) GRS222213001

2 ΕΛΙΝ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) GRS477003008

3 ΕΣΥΜΒ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.(ΚΟ) GRS439003005

4 ΕΥΑΠΣ ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS428003008

5 ΕΥΠΙΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) GRS277023008

6 ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) GRS379233000

7 ΙΝΤΕΡΚΟ INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) GRS516003001

8 ΙΝΤΕΤ ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝ/ΓΙΕΣ (ΚΟ) GRS247183007

9 ΚΑΡΤΖ ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) GRS399163005

10 ΚΛΜ Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝ. & ΕΜΠΟΡ.Α.Ε. (ΚΟ) GRS474003001

11 ΚΟΥΕΣ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) GRS310003009

12 ΚΡΕΤΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (ΚΟ) GRS371113002

13 ΚΥΡΜ F.H.L. Η.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS309003002

14 ΛΕΒΠ Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.(ΠΑ) GRS090106006

15 ΜΟΤΟ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) GRS488003005

16 ΞΥΛΠ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. (ΠΟ) GRS131004004

17 ΟΛΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) GRS427003009

18 ΠΑΙΡ Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) GRS275073005

19 ΧΑΙΔΕ ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ) GRS350263000

20 ΧΑΚΟΡ ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε (ΠΡΩΗΝ ΒΕΚΤΩΡ) (ΚΑ) GRS281101006

* ,